29§ 24.5.2017 LISÄMÄÄRÄRAHA RAKENNUSVALVONNAN JA TEKNISEN TOIMISTON LAITTEISTO- JA OHJELMISTOPÄIVITYKSIIN


LISÄMÄÄRÄRAHA RAKENNUSVALVONNAN JA TEKNISEN TOIMISTON LAITTEISTO- JA OHJLEMISTOPÄIVITYKSIIN

Kuluvan vuoden talousarvion kohtaan 1404120 Rakennusvalvonta on ohjelmistojen vuotuiseen päivitykseen kohtaan 4341 varattu 2500 e, josta huhtikuun loppuun mennessä on käytetty 2272,17 € ja kohtaan 4580 (kalusto) 300 €, josta on käytetty 202,95 €.

Talousarvion kohtaan 140411011 tekninen lautakunta on kalustoon varattu 300, josta on käytetty 130,54 €.

Rakennusvalvonnan ohjelmisto päivitetään kesäkuun aikana ja siirrytään pysyvien rakennustunnusten käyttöön. Lisäksi tekniselle toimelle päivitetään AutoCad -ohjelmisto, johon hankitaan YTCAD -lisäosa. Lisäosa, mahdollistaa vanhojen KKJ2 kaavojen muuttamisen GK25- koordinaatistoon (ja liittäminen raja-aineistoon) sekä se soveltuu kaavoitukseen, viemäri- ja vesilaitoksen toimintaan ja erityisesti niiden kartoitukseen. Myös rakennusvalvonta käyttää AutoCadia työskentelyyn. YTCAD-ohjelmisto toimii GPSR-laitteen kanssa yhteen, jolloin pyykkien merkitseminen ja raja-aineiston käyttäminen rakennusvalvonnassa helpottuu.

Nykyinen vanha AutoCad versio ei tue YTCAD sovellusta ja on muutenkin vanhentunut sen ollessa vuosimallia 2011. Ohjelmisto tulisi muutaman vuoden välein päivittää, jotta tukiohjelmat ja tiedostot avautuvat ja toimivat sen kanssa normaalisti.

Tekniselle toimelle on järkevää konekannan ollessa vanhaa, hankkia yksi kannettava tietokone, johon asennetaan uusi ohjelmisto. Vanhan rakennusvalvonnan koneen ollessa niin vanha ja kapasiteetiltaan pieni, että siihen ei kannata asentaa enää mitään ohjelmistoja. Kone tulee maanmittausharjoittelijan käyttöön, mutta myöhemmin palvelee teknistä toimea liikkuvana työpisteenä.

Rakennusvalvontaohjelmiston päivittäminen:          

Päivitys versioista 11.5 - 12.0 - 12.5:      685 € + ylläpito 417 €/vuosi

Maanmittauslaitoksen aineistojen päivittäminen          300 €/vuosi

Uusi kannettava tietokone HP Elitebook     ohjelmistoineen     1500 €

AutoCad vuosipäivitys                    2310 €/vuosi

YTCAD-lisäosa                    1800 €
     Vuosipäivitys                    600 €/vuosi
                         ______________

Yhteensä     4585 € + 3027 €/vuosi


Vs. rakennustarkastaja

Korjauksena: Rakennusvalvontaohjelmiston päivittäminen CGI todellinen hinta 1573 €/vuosi ylläpitoon. Rakin käyttöönottotyöt 1316 €. Palvelimen siirto ja automaattipäivitysten asennus 650 €.

Lisäksi Maanmittauslaitoksen aineiston irrotuskustannus 85 €.

Halsuan tietokantavuokra n. 20 €/kk eli 240 €/vuodessa.

Yhteensä siis vuosittainen kulu 4783 € ja asennuskulut tänä vuonna maksettavaksi 5351 €.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle rakennusvalvonnan ja teknisen toimen laitteistojen hankintaan 5351 € ja ohjelmien päivitykseen 4423 €/vuosi (käyttötalousosaan).

Hankinnat jakautuvat niin, että Raki-ohjelmiston päivitys ja ylläpito kokonaisuudessaan tilikohtaan 14041 2021 4341. Eli 1873 €/ vuosi. Päivitystyöt ja kertakorvaukset myös samaan tilikohtaan yhteensä 2051 €.

Kannettavan tietokoneen hankintahinta 1500 € jakaantuu puoliksi rakennusvalvonnan ja teknisen toimen laitehankintoihin eli tilikohtiin eli 750 € tilille 14041 2021 4580 ja 750 € tilille 14041 1011 4580.

AutoCad vuosipäivitys 2310 €/vuosi ja YTCAD-lisäosa 1800 € sekä vuosipäivitys 600 €/vuosi jakaantuvat myös puoliksi rakennusvalvonnalle ja tekniselle toimelle tilikohtiin eli 900 € ja 1455 €/vuosi tilille 14041 2021 4341 ja 900 € ja 1455 €/vuosi tilille 14041 1011 4341.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin yksimielisesti.