19§ 15.3.2017 TEKNISEN TOIMEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016
     TEKNISEN TOIMEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016
     
          
Teknisen lautakunnan tulee käsitellä tilinpäätös vuodelta 2016 ja lähettää se edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.
Tilinpäätös sisältää tiedot menneen vuoden toiminnasta sekä lautakunnan keskeisimmät päätökset.

Tilinpäätöksen mukaan talousarvion netto on toteutunut seuraavasti:

14041 Suunnittelu ja valvonta     100,53 %     ylitystä -500,23 €
14042 Ympäristönhuolto 107,65 %     ylitystä -4653,48 €
14043 Palo- ja pelastustoimi 90,05 %     alitusta 15458,99 €
     140 Yhdyskuntapalvelu yhteensä 96,68 %     alitusta -10305,28 €

     160 Liiketoiminta          136,61 %     ylitystä -23441,59 €

14041 Suunnittelu ja valvonnan ylitys -500,23 € johtuu rakennusvalvonnan ja kaavoitusmaksujen alituksesta.

14042 Ympäristönhuollon ylitys 4653,48 € johtuu lähinnä kaavateiden kunnossapidosta (ylitys 1486,22 €), teiden valaistuksesta (ylitys 2544,30 €),puistot ja muut yleiset alueet (kunnossapidon ylitys 2503,44 €).


14043 Palo- ja pelastustoimen alitus 15458,99 € johtuu lähinnä aluepelastuslaitoksen kulujen alittumisesta (20167,75 €) sekä kunnossapidon ja lämmityskulujen ylityksestä (yht. 6505,09 €).

16061 Liiketoiminnan ylitys 23441,59 € johtuu lähinnä keskitetyn kiinteistönhoidon palkkamenojen ylityksestä (ylitys 24643,32 €), metsämyyntituottojen alituksesta (11442,18 €), eri kiinteistöjen kunnossapitokustannuksista ja Kinnulan kunnalle maksettavasta jäteveden käsittelymaksusta (ylitystä 5760,50 €).

     Rakennustarkastaja
Lautakunta hyväksyy teknisen toimen tilinpäätöksen vuodelta 2016 omalta osaltaan ja lähettää sen kunnanhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi ja merkitsee tiedokseen yhdyskuntapalvelujen ja liiketoiminnan toteutumisvertailun vuodelta 2016. LIITE19.

Tekninen lautakunta
     Hyväksyttiin.