15§ 15.3.2017 TEKNISEN TOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2017


TEKNISEN TOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄSYMINEN VUODELLE 2017

Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.12.2016 talousarvion vuodelle 2017.

Yhdyskuntapalvelun menot ovat 322108 €, tulot 15200 €, netto -306908 € sekä liiketoiminnan menot 445904€ ja tulot 456212 €, netto 10308 €.

Tekninen lautakunta hyväksyy seuraavan määrärahojen käyttösuunnitelman tulosyksiköille:

Yhdyskuntapalvelu     menot     tulot     netto
Yhdyskuntasuunnittelu     53880      4000     -49880
Rakennusvalvonta     51645      10000     -41645
Ympäristönhuolto     61078      1200     -59878
Palo-ja pelastustoimi 155505      -155505
Yhteensä      322108     15200 -306908

Liiketoiminta
Vesihuolto           66473     112623      46150
Keskitetty kiinteistöhuolto     105008      85320     -19688
Maa- ja metsätilat      5550      20000      14450
Kiinteistöjen avustukset     104147      -104147
Vuokraustoiminta     139891     138809      -1082
Teollisuustilat           500      68000      67500
Liiketalo           24335      24800      465
Vuoralle annetut alueet            6660      6660
Yhteensä          445904     456212      10308     

Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kunnanhallitus ja lautakunnat vahvistavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksikkö I:n ja II:n tasolla sekä hyväksyvät käyttösuunnitelman.

Yhdyskuntasuunnittelun ja rakennusvalvonnan alaisina työntekijöinä toimii vs. rakennustarkastaja ja toimistovirkailija. Kiinteistöhoitaja/kirvesmiehinä toimii kaksi vakituista työntekijää sekä kunnan eri kiinteistöjen siivoojana toimii yksi osa-aikainen määräaikainen työntekijä (31.12.2018 saakka).

Yhdyskuntasuunnittelun tavoitteena kunnan omatoimisen rakentamisen ylläpitäminen ja kehittäminen. Rakennusvalvonnan tavoitteena edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakentamistoimintaa säännösten puitteissa.

Vesihuollon laatutavoitteena hyvälaatuisen raakaveden toimittaminen käyttäjille sekä vesi- ja viemärijohtojen rakentamisella mahdollistaa uusina rakennettavien sekä olemassa olevien vanhojen kiinteistöjen liittäminen kunnallisen vesihuollon piiriin.

Vuokraustoiminnan tavoitteena riittävän asumistason turvaaminen ja asumiskustannusten pitäminen kohtuullisena tulotasoon verrattuna.


Vs.rakennustarkastaja

Tekninen lautakunta hyväksyy yllä olevat tulosyksiköiden määrärahat ja tuloarviot sekä vahvistaa teknisen toimen käyttösuunnitelman ja tavoitteet vuodelle 2017.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin.