14§ 25.1.2017 MÄÄRÄAIKAISEN SIIVOOJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN

     
MÄÄRÄAIKAISEN SIIVOOJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN

Kunnan eri kiinteistöjen siivooja on siirtynyt teknisen toimen alaisuudesta sivistystoimen
alaisuuteen 1.1.2017 alkaen.

Kunnanhallitus on antanut tekniselle toimelle 30.11.2016 § 167 luvan täyttää kunnan eri kiinteistöjen siivoojan toimi 1.1.2017 alkaen määrärahojen puitteissa. Toimi on määräaikainen (kaksi vuotta).

Määräaikaisen siivoojan toimen hakuilmoitus on ollut julkaistuna kunnan virallisella ilmoitustaululla 20.12.2016 alkaen, www.mol.fi-sivulla 21.12.2016 alkaen, facebookissa 27.12.2016 alkaen, kunnan nettisivuilla 27.12. 2016 alkaen ja kuntatiedotteessa 13.1.2017 alkaen.

Haku päättyy 20.1.2017 klo 14.00. Kuntatiedotteessa oleva hakuaika oli virheellinen (19.1.2017 saakka). Hakuaikaa ei jatketa pikaisen työntekijätarpeen vuoksi. Määräaikaisuus on 1.2.2017-31.12.2018.

Siivoojan työt jakaantuvat kunnan eri kiinteistöille. Työaika on 50 % kokonaistyöajasta.
Toimen täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista.

vs. rakennustarkastaja
Tekninen lautakunta päättää valita siivoojan määräaikaiseen työsuhteeseen Anna-Riitta Kososen Lestijärveltä. Kosonen aloittaa työssään 1.2.2017.


tekninen lautakunta
     Hyväksyttiin.