11§ 25.1.2017 UUDEN TIELANAN HANKINTA YKSITYISTEIDEN KÄYTTÖÖN KESKUSTAN ALUEELLE


     
UUDEN TIELANAN HANKINTA YKSITYISTEIDEN KÄYTTÖÖN KESKUSTAN ALUEELLE/UUDELLEEN KÄSITTELY

Leskelän tiehoitokunta on lähettänyt tekniselle lautakunnalle 31.10.2016 seuraavan sisältöisen anomuksen:

” Leskelän tiehoitokunta esittää, että Lestijärven kunta ottaa vuoden 2017 talousarvioonsa tiehoitokunnille uuden lanan hankinnan.

Vanha lana on niin huonossa kunnossa, ettei sillä pysty
enää pitämään teitä kunnossa. Lanan vuotuiset korjaukset ovat korkeat, eikä siitä saa hyvää millään. Lanasta puuttuu esim. hydraulinen kallistus, joten tien muotoilu ei onnistu. Lana on myös liian kevyt, ettei hyvää työnjälkeä ole mahdollisuutta saada.

Lanaus on halvinta tienhoitoa. Siksi toivomme, että vuosikymmeniä vanha lana vaihdettaisiin uuteen.

Nykyään, kun ei ole mahdollisuutta saada valtion rahaa yksityisteiden
vuotuiseen kunnossapitoon, jää kustannukset teiden osakkaiden maksettavaksi.

Leskelän tiekunnan puolesta Raimo Virkkala, Risto Paloranta ja Petri Tuikka.”

vs. rakennustarkastaja

Tekninen lautakunta ehdottaa, että asia jätetään vielä pöydälle ja tuodaan uudelleen käsittelyyn 2017 vuoden keväällä. Otetaan siihen mennessä selville käytettyjen lanojen hinta ja selvitetään mahdollisuus hankkia kyseinen lana. Varataan talousarvion investointiosaan määrärahaa tienhoidon avustamiseen lanaa varten 10 000 €.

tekninen lautakunta

Susanna Tuikka ilmoitti esteellisyytensä ja poistui asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjan tarkistajaksi tämän pykälän kohdalle valittiin Timo Kiviniemi.

Hyväksyttiin.
-----------------------------------------------------

Vs. rakennustarkastaja

Tarjouksia on saatu kuusi (6):
1.Soukkio Oy, hydraulinen tielana 1300      8769,60 € alv 0 %
2.Soukkio Oy, hydraulinen tielana 1100 8643,60 € alv 0 %
3.Soukkio Oy, hydraulinen tielana1100      10173,60 € alv 0 %
4.Arto Koskimäki, käytetty vm-05 soukkion lana 2400 12500 € alv 0 %
5.Laten Kone Oy, Grader GJ 2,4 tasaterillä 7850 € alv 0 %
6.Laten Kone Oy, Grader GJ 2,4 tappiterillä 10050 € alv 0 %


Tekninen lautakunta päättää hankkia lanan yksityisteiden käyttöön kunnan alueella määrärahojen puitteissa. Tarkoitukseen sopiva lana on tappiterillä ja hydraulisella kallistuksella varusteltu. Vanha lana myydään kuntatiedotteessa tarjousten perusteella. Uusi lana säilytetään samassa paikassa, kuin vanha lana.

     
Tekninen lautakunta

Susanna Tuikka ilmoitti esteellisyytensä ja poistui asian käsittelyn ajaksi.

Hyväksyttiin.