6§ 02.03.2017 JYTA KUNTIEN OMISTUS TYÖPLUS OY:STÄ


JYTA KUNTIEN OMISTUS TYÖPLUS OY:STÄ
     
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän Peruspalvelulautakunta on käsitellyt kokouksessaan 10.10.2016 § 74 ja Hallitus kokouksessaan 31.10.2016 § 124 Jytan työterveyshuollon yhtiöittämistä osaksi Työplus osakeyhtiötä vuoden 2017 alusta.

Soiten hallitus päätti:
1. Hallitus päättää, että Soiten, aiemmin Jytan, toimintana oleva työterveyshuollon osuus liitetään liiketoimintasiirtona Työplus Oy:lle ja Soite merkitsee yhtiöstä liikentoimintaosuutta vastaan 20 %:n suuruisen osakekannan.
2. Soite -alueen jäsenkuntien työterveyshuollon palveluiden järjestäminen toteutetaan Työplus Oy:n toimintana 1.1.2017 lukien. Samassa yhteydessä Soite siirtää Jyta-alueen kuntientyöterveyshuollon järjestämisvastuun Työplus Oy:lle.
3. Soite siirtää omistamansa Työplus Oy:n osakekannan Jyta-alueen kuntien perustamalle osakeyhtiölle myöhemmin vastikkeetta uuden osakeyhtiön toiminnan käynnistyessä.

Kunnanjohtaja Hannu Jyrkkä on valmistellut kuntajohtajille esityksen perustamissopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä perustettavalle yhtiölle (liitteet 1 ja 2).

Kuntajohtajat hyväksyivät perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen esitettäväksi kunnanhallituksille ja edelleen kunnanvaltuustoille. Tavoiteaikataulu on, että kunnat ovat hyväksyneet yhtiön perustamisen ja suorittaneet merkityn osakepääoman kokonaisuudessaan 31.3.2017 mennessä.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy yhtiön perustamisen oheisten liitteiden perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.

Valtuusto
Valtuusto hyväksyi yhtiön perustamisen liitteenä olevien perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.