5§ 02.03.2017 KUNNAN ASUKKAIDEN JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET


KUNNAN ASUKKAIDEN JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET

Lestijärven kunnan hallintosäännön 124 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista kuntalaisten tekemistä aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Samoin valtuutettujen hallintosäännön 124 §:n mukaan tekemistä aloitteista. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla.

Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.

Vuonna 2016 Vasemmistoliiton valtuutetut Susanna Kuorikoski, Paula Tiala ja Pentti Untinen jättivät valtuuston kokouksessa 10.11.2016 seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

”Parannan asuntoalueelle menevälle tielle rakennettiin aikoinaan ainutlaatuinen, hieno portti, joka on kuin Parannan logo.

Vastapäätä Parannan asuntoaluetta kantatien toisella puolella on yksi Lestijärven käyntikorteista, Parannan uimaranta. Käynti maantieltä on kuitenkin jokseenkin ankea, vain rumpu hiekkakankaalla.

Ehdotamme, että kääntymistä Parannan uimarannalle elävöitettäisiin portilla asuntoalueen portin tapaan jo ensi kesäksi. Portin ansiosta voisi uimaranta nykyistä enemmän kiinnostaa varsinkin ohikulkijoita. Ehdoton edellytys portille on, että se suunnitellaan ja rakennetaan hyvin.”

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen 30.11.2016 jätetyn valtuustoaloitteen ja siirsi asian valmistelun tekniselle lautakunnalle, jonka tulee selvittää myös hankkeelle saatava mahdollinen ulkopuolinen rahoitus.

Kunnan asukkaat eivät jättäneet vuoden aikana yhtään aloitetta.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto merkitsee tiedokseen aloitteiden tilanteen ja toteaa Vasemmistoliiton valtuustoaloitteen käsittelyn olevan kesken.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.

Valtuusto
Valtuusto merkitsi tiedokseen aloitteiden tilanteen ja toteaa Vasemmistoliiton valtuustoaloitteen käsittelyn olevan kesken.