4§ 02.03.2017 TILAPÄISLAINOJEN OTTOVALTUUTUS VUODELLE 2017


TILAPÄISLAINOJEN OTTOVALTUUTUS VUODELLE 2017

Tilapäislainojen käyttö on tarkoituksenmukainen ja joustava tapa ylläpitää kunnan maksuvalmiutta ja siirtää pitkäaikaisten lainojen nostoajankohtaa.

Kunnalla on solmittuna voimassaolevat kuntatodistusohjelmat seuraavien luottolaitosten kanssa: Sampo Pankki Oyj enintään 1.680.000 euroa, OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj enintään 840.000 euroa ja Kuntarahoitus Oyj enintään 800.000 euroa.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se oikeuttaa kunnanhallituksen ottamaan harkintansa mukaan vuonna 2017 tilapäistä luottoa enintään 1.000.000 euroa. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja toimistosihteerin nostamaan edellä mainittuja tilapäisluottoja.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.

Valtuusto
Valtuusto oikeutti kunnanhallituksen ottamaan harkintansa mukaan vuonna 2017 tilapäistä luottoa enintään 1.000.000 euroa.