17§ 16.05.2017 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODELTA 2016


TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODELTA 2016

Kunnan tilinpäätöksen on hallitus allekirjoittanut 28.3.2017.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan arviointitehtävän suorittamisessa tärkein lähde on kunnan tilinpäätös ja erityisesti siihen sisältyvä talousarvion toteutumisvertailu sekä toimintakertomus.

Arviointikertomusta laadittaessa otetaan huomioon myös tilikauden aikana suoritetut lautakunnan tarkastusohjelman mukaiset viranhaltijoiden kuulemiset ja näiden tilaisuuksien yhteydessä käydyt keskustelut.

Tarkastuslautakunnan esitys
Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2016 arviointikertomuksen ja päättää esittää sen edelleen valtuuston käsiteltäväkisa.

Tarkastuslautakunnan päätös
Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti.

Valtuusto
Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 arviointikertomuksen.