13§ 16.05.2017 IRTISANOUTUMINEN RAKENNUSTARKASTAJAN VIRASTA JA PAIKAN AUKIJULISTAMINEN


IRTISANOUTUMINEN RAKENNUSTARKASTAJAN VIRASTA JA PAIKAN AUKIJULISTAMINEN

Rakennustarkastaja Teemu Jussinmäki on jättänyt 29.3.2017 päivätyn irtisanomisilmoituksen rakennustarkastajan virasta samalla hän pyytää eroa kaikista luottamustehtävistään.

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 21.6.2016 § 93 Teemu Jussinmäelle virkavapautta vuoden palkattoman virkavapauden ajalle 16.7.2016-15.7.2017 ja valtuusto on valinnut 10.11.2016 § 33 rakennustarkastajan viransijaiseksi 15.7.2017 saakka insinööri Silja Syrin.

Irtisanomisaika on kunnallisen viranhaltijalain 40 §:n mukaan kuukausi, mikäli viranhaltijan palvelussuhde on keskeytyksettä jatkunut viisi vuotta. Teemu Jussinmäen virkasuhde kuntaan on alkanut 23.8.2011.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää rakennustarkastaja Teemu Jussinmäelle eron rakennustarkastajan virasta 29.4.2017 lukien ja julistaa rakennustarkastajan viran välittömästi haettavaksi, ilmoitus julkaistaan Kuntalehdessä/nettisivuilla, työvoimahallinnon sivuilla, kuntatiedotteessa, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan nettisivuilla.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.

Valtuusto
Valtuusto myönsi rakennustarkastaja Teemu Jussinmäelle eron rakennustarkastajan virasta 29.4.2017 lukien ja julistaa rakennustarkastajan viran välittömästi haettavaksi, ilmoitus julkaistaan työvoimahallinnon sivuilla, kuntatiedotteessa, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan nettisivuilla.

Marja Tialan esityksestä valtuusto valitsi yksimielisesti haastattelijoiksi valtuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan, teknisen lautakunnan puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja toimistosihteerin sekä puolueiden esittämät edustajat, jotka valitsevat myös haastateltavat ja tekee esityksen kunnanhallitukselle valittavasta henkilöstä.