11§ 16.05.2017 LESTIJOKISEUDUN YMPÄRISTÖYHDISTYKSEN LAINA-ANOMUS


LESTIJOKISEUDUN YMPÄRISTÖYHDISTYKSEN LAINA-ANOMUS


Lestijokiseudun ympäristöyhdistys on jättänyt kuntaan 7.3.2017 seuraavan sisältöisen hakemuksen:


”Valkeisen järven pitkospuiden korjaaminen
Lestijärven kunnalle
Peuranpolun Valkeisen osan pitkospuut, siltarakenteet ja laavupaikat ovat huonossa kunnossa. Ellei niitä kunnosteta, retkeilijät vähenevät entisestään ja polku suljetaan lopullisesti. Metsähallitus on ilmoittanut, ettei sillä ole resursseja polun kunnostamiseen ja että se keskittyy ainoastaan kansallispuistojen polkujen ja rakenteiden kunnostamiseen.

Ainoaksi vaihtoehdoksi jää polun kunnostaminen paikallisin voimin ja talkoin. Lestijokiseudun ympäristöyhdistys on laatinut yhdessä metsähallituksen kanssa suunnitelman Valkeisen järven pitkospuiden uusimiseksi. Ensi vaiheessa uusitaan pitkospuut Pökkelöniemen molemmin puolin (noin 820 m). Samalla kunnostetaan Pökkelöniemen laavupaikka ja lisätään opastetauluja. Hankkeen kustannusarvio on 25.000 euroa. Pirityiset ry on myöntänyt hankkeelle 15.000 euron avustuksen, jolloin 10.000 euroa jää yksityisten rahoittamaksi. Yksityisrahoituksesta noin puolet (5.000 euroa) voidaan korvata talkootyöllä, jolloin yksityistä rahaa tarvitaan 5.000 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa tulevana kesänä ja sen toteutuksesta vastaa Lestijokiseudun ympäristöyhdistys.

Hankkeen avustus maksetaan yhdistykselle jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan. Koska Lestijokiseudun ympäristöyhdistyksellä ei ole varoja hankkia tarvittavaa puutavaraa ennakkoon, ympäristöyhdistyksen hallitus esittää kunnioittavasti, että Lestijärven kunta myöntäisi Lestijokiseudun ympäristöyhdistykselle 10.000 euron lainan väliaikaista rahoitusta varten. Ympäristöyhdistys sitoutuu maksamaan lainan takaisin, kun hanke on toteutettu ja avustus maksettu ympäristöyhdistykselle (viimeistään 31.12.2017 mennessä).

Polun kunnostaminen on Lestijärven ja Valkeisen matkailun ja retkeilyn kannalta äärimmäisen tärkeä. Valkeisen järven kehittämissuunnitelmat perustuvat merkittävästi juuri Peuranpolun vetovoimaan.”


Toimistosihteeri
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Lestijärven kunta myöntää Lestijokiseudun ympäristöyhdistykselle 10.000 euron korottoman lainan väliaikaista rahoitusta varten. Ympäristöyhdistys sitoutuu maksamaan lainan takaisin, kun hanke on toteutettu ja avustus maksettu ympäristöyhdistykselle (viimeistään 31.12.2017 mennessä). Perusteluna lainan myöntämiselle on hankkeen merkitys kunnan matkailulle. Ennen lainan maksua on kunnalle toimitettava yhdistyksen hallituksen päätös lainan nostamisesta sekä ELY:n lopullinen rahoituspäätös hankkeen hyväksymisestä.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.
Merkittiin, että Esko Ahonen ja Pentti Untinen ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Peruste: Hallintolaki 28 § 1. mom. kohta 1.


Valtuusto
Valtuusto päätti, että Lestijärven kunta myöntää Lestijokiseudun ympäristöyhdistykselle 10.000 euron korottoman lainan väliaikaista rahoitusta varten. Ympäristöyhdistys sitoutuu maksamaan lainan takaisin, kun hanke on toteutettu ja avustus maksettu ympäristöyhdistykselle (viimeistään 31.12.2017 mennessä). Perusteluna lainan myöntämiselle on hankkeen merkitys kunnan matkailulle. Ennen lainan maksua on kunnalle toimitettava yhdistyksen hallituksen päätös lainan nostamisesta sekä ELY:n lopullinen rahoituspäätös hankkeen hyväksymisestä.

Merkittiin, että Esko Ahonen, Elina Itäniemi ja Pentti Untinen ilmoittivat esteellisyytensä eivätkä osallistuneet tämän asian käsittelyyn. Peruste: Hallintolaki 28 § 1. mom. kohta 1.

Pöytäkirjantarkastajaksi Pentti Untisen tilalle pykälän osalle valittiin Eino Kangasvieri.