10§ 16.05.2017 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016


HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa henkilöstön määrästä, rakenteesta ja näiden muutoksista. Tunnusluvut kertovat henkilöstön toiminnasta ja kustannuksista. Henkilöstöraportti täydentää kunnan perinteistä tilinpäätöstä. Parhaimmillaan se on kunnan suunnittelun ja johtamisen väline luottamushenkilöille, kunnan johdolle, esimiehille ja henkilöstölle. Tässä raportissa kerrotaan vuosien 2014-2016 henkilöstön päätapahtumat ja tunnusluvut.

Lestijärven kunnan palveluksessa oli 31.12.2016 yhteensä 52 työntekijää. Kunnan vakituisen virka- tai työsuhteisten työntekijöiden määrä oli 43. Määräaikaisten virka- tai työsuhteisten työntekijöiden määrä oli 8. Eniten työntekijöitä oli sivistystoimessa ja siellä opettajia. Vakinaisen henkilöstön työhistoria kunnan palveluksessa on keskimäärin 20,3 vuotta.

Lestijärven kunnan henkilöstön sairauspoissaolopäivien lukumäärä oli 642. Vastaava luku oli vuonna 2015 377. Sairauspoissaolojen keskiarvo vuonna 2016 oli 12,35 päivää/työntekijä. Vuonna 2015 sairauspoissaolojen keskiarvo oli 11,10 päivää/työntekijä.

Kunta on tukenut henkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista eri tavoin.

Lestijärven kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2016 liitetään kunnan tilinpäätöksen käsittelyn yhteyteen omana asiakirjanaan.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää henkilöstöraportin vuodelta 2016 valtuuston hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.

Valtuusto
Valtuusto hyväksyi henkilöstöraportin vuodelta 2016.