Valtuuston päätökset
18§ 16.05.2017 MUUT ASIAT

17§ 16.05.2017 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODELTA 2016

16§ 16.05.2017 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUS

15§ 16.05.2017 LESTIJÄRVEN KUNNAN SPRING MARKETING OY:LLE TAKAAMAN LAINAN LYHENNYSVAPAUDET

14§ 16.05.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN TULOKSEN TIEDOTTAMINEN

13§ 16.05.2017 IRTISANOUTUMINEN RAKENNUSTARKASTAJAN VIRASTA JA PAIKAN AUKIJULISTAMINEN

12§ 16.05.2017 SIIRTOVIEMÄRI KINNULA-LESTIJÄRVI-TOHOLAMPI YLEISSUUNNITTELUVAIHEEN KÄYNNISTÄMINEN

11§ 16.05.2017 LESTIJOKISEUDUN YMPÄRISTÖYHDISTYKSEN LAINA-ANOMUS

10§ 16.05.2017 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

9§ 02.03.2017 MUUT ASIAT

8§ 02.03.2017 VAALITOIMIELINTEN MUUTOKSET

7§ 02.03.2017 HALLINTOSÄÄNTÖ

6§ 02.03.2017 JYTA KUNTIEN OMISTUS TYÖPLUS OY:STÄ

5§ 02.03.2017 KUNNAN ASUKKAIDEN JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET

4§ 02.03.2017 TILAPÄISLAINOJEN OTTOVALTUUTUS VUODELLE 2017

3§ 02.03.2017 KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2017

2§ 02.03.2017 KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN, KOKOUKSESTA ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

1§ 02.03.2017 KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI AJALLE 1.1.-31.5.2017

46§ 15.12.2016 MUUT ASIAT

45§ 15.12.2016 YLITYSOIKEUS VUODEN 2016 MENOIHIN

44§ 15.12.2016 EROANOMUS JÄTELAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ/JARI SAVOLAINEN

43§ 15.12.2016 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET

42§ 15.12.2016 VAPAA-AIKAOHJAAJAN TYÖAJAN MUUTTAMINEN KOKOTYÖAJAKSI 1.1.2017 ALKAEN

41§ 15.12.2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019

40§ 10.11.2016 MUUT ASIAT

39§ 10.11.2016 LESTIJÄRVEN VANHUSTENKOTIYHDISTYKSEN LAINAHAKEMUS

38§ 10.11.2016 YIT RAKENNUS OY:N JA LESTIJÄRVEN KUNNAN VÄLINEN MAANVUOKRASOPIMUS

37§ 10.11.2016 KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

36§ 10.11.2016 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

35§ 10.11.2016 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017

34§ 10.11.2016 KUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017

33§ 10.11.2016 RAKENNUSTARKASTAJAN/TEKNISEN JOHTAJAN SIJAISEN VALINTA

32§ 10.11.2016 KUNNALLINEN LAPSIRAHA VUODELLE 2017 / SÄÄNNÖT

31§ 10.11.2016 KOULUN KATTOREMONTIN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTTAMINEN KOULUN PERUSKORJAUSKOHTEISIIN

30§ 10.11.2016 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2016

29§ 30.06.2016 MUUT ASIAT

28§ 30.06.2016 KAUPPAKIRJA HILLUKKA 1:43 KIINTEISTÖN OSTAMISESTA

27§ 30.06.2016 VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ

26§ 30.06.2016 ESITYS KAUSTISEN SEUTUKUNNAN KUNNILLE RUNKOVERKON LAAJENNUKSESTA 2016

25§ 30.06.2016 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODELTA 2015

24§ 30.06.2016 VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUS

23§ 30.06.2016 KUNTYHTYMÄ SOITEN VALTUUSTON JÄSENEN VALINTA

22§ 30.06.2016 OSUUSKUNTA METSÄLIITON PERUSOSUUKSIEN MAKSAMINEN

21§ 03.05.2016 MUUT ASIAT

20§ 03.05.2016 TEOLLISUUSHALLIEN MYYNTI

19§ 03.05.2016 VALKEISEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

18§ 03.05.2016 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

17§ 03.05.2016 METSÄPEURANMAAN OPASTUSKESKUKSEN MYYNTILUPA

16§ 03.05.2016 KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS

15§ 03.05.2016 YLITYSOIKEUDEN HAKEMINEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOON

14§ 03.05.2016 PARANNAN KAAVATONTIN MYYNTI

13§ 03.05.2016 SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN HYVINVOINNIN TUKEMISEKSI JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEKSI 2016- 2020

12§ 03.05.2016 KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUVAN MUUTTAMINEN, PÄÄTÖS

11§ 03.05.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

10§ 03.05.2016 RAKENNUSVALVONNAN TAKSAN TARKISTAMINEN

9§ 28.01.2016 MUUT ASIAT

8§ 28.01.2016 VALKEINEN HOLIDAY OY:N LAINAN TAKAUS

7§ 28.01.2016 MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN VARAVOIMAKONEEN HANKINTAAN

6§ 28.01.2016 LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

5§ 28.01.2016 KUNNAN ASUKKAIDEN JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET

4§ 28.01.2016 TILAPÄISLAINOJEN OTTOVALTUUTUS VUODELLE 2016

3§ 28.01.2016 KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2016

2§ 28.01.2016 KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN, KOKOUKSESTA ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

1§ 28.01.2016 KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUODELLE 2016

53§ 16.12.2015 MUUT ASIAT

52§ 16.12.2015 KYSELY VASTAANOTTOKESKUKSEN PERUSTAMISESTA JA KUNTAPAIKOISTA

51§ 16.12.2015 LAINAN MYÖNTÄMINEN LESTIJÄRVEN MOOTTORIKELKKAILIJAT RY:LLE

50§ 16.12.2015 LESTIJÄRVEN HAKEOSUUSKUNNAN LAINAN TAKAUS

49§ 16.12.2015 KPSOTE:N SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄN PERUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

48§ 16.12.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN UUSIMINEN

47§ 16.12.2015 ESITYS VALMISTELUN KÄYNNISTÄMISESTÄ KUNTIEN OMISTAMAN OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISEKSI ICT- JA TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON TEHTÄVIEN HOITAMISEEN

46§ 16.12.2015 AIKAA LAPSELLE, LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2015 - 2019

45§ 16.12.2015 VAPAA-AIKAOHJAAJAN TOIMEN VAKINAISTAMINEN JA TYÖAJAN LISÄÄMINEN

44§ 16.12.2015 YLITYSOIKEUS VUODEN 2015 TALOUSARVIOON

43§ 16.12.2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET

42§ 16.12.2015 TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018

41§ 12.11.2015 MUUT ASIAT

40§ 12.11.2015 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA/MAURI UUSITALO JA UUSIEN VALINTA

39§ 12.11.2015 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

38§ 12.11.2015 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2016

37§ 12.11.2015 KUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2016

36§ 01.10.2015 MUUT ASIAT

35§ 01.10.2015 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA/LEILA KINNUNEN JA UUSIEN VALINTA

34§ 01.10.2015 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA/KAUKO NIEMI JA UUSIEN VALINTA

33§ 01.10.2015 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2015

32§ 01.10.2015 YLITYSOIKEUDEN HAKEMINEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOON

31§ 01.10.2015 TOIMIVALTA KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISESSA

30§ 30.06.2015 MUUT ASIAT

29§ 30.06.2015 LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON KOSOLANKANKAAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN

28§ 30.06.2015 KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN 2010 - 2015 VUOSIRAPORTTI

27§ 30.06.2015 LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN TEKNINEN KORJAUS/TUIKANHINKALO

26§ 30.06.2015 SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTON TOIMINTAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

25§ 30.06.2015 SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTON JOHTOSÄÄNNÖN UUSIMINEN

24§ 30.06.2015 PALVELUSOPIMUSMUUTOS VUODELLE 2015

23§ 30.06.2015 KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN PAIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIAN 2012 - 2016 VUOSIRAPORTTI

22§ 30.06.2015 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODELTA 2014

21§ 30.06.2015 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUS

20§ 28.05.2015 MUUT ASIAT

19§ 28.05.2015 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

18§ 28.05.2015 LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON ISO KORTENEVAN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN

17§ 28.05.2015 LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON HITTISENNEVAN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN

16§ 29.04.2015 MUUT ASIAT

15§ 29.04.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2014

14§ 29.04.2015 MAA-AINESTAKSAN UUDISTAMINEN

13§ 29.04.2015 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN UUDISTAMINEN

12§ 29.04.2015 RAKENNUSVALVONNAN TAKSAN UUDISTAMINEN

11§ 29.04.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 - 2016

10§ 29.04.2015 ERON MYÖNTÄMINEN MARIA TOIVOLALLE LUOTTAMUSTOIMESTA JA UUDEN VALINTA

9§ 29.04.2015 PIKKU PEURA KY:N LAINAJÄRJESTELY/LYHENNYSVAPAA

8§ 29.01.2015 MUUT ASIAT

7§ 29.01.2015 KUNTARAKENNESELVITYKSEN 1. VAIHEEN TOTEUTUMINEN JA TYÖN JATKAMINEN

6§ 29.01.2015 SEUTUVALTUUSTON LESTIJÄRVEN EDUSTAJIEN VALINTA VUOSILLE 2015-2016

5§ 29.01.2015 KUNNAN ASUKKAIDEN JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET

4§ 29.01.2015 TILAPÄISLAINOJEN OTTOVALTUUTUS VUODELLE 2015

3§ 29.01.2015 KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2015

2§ 29.01.2015 KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN, KOKOUKSESTA ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

1§ 29.01.2015 KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUODELLE 2015