5§ 13.03.2017 ERON MYÖNTÄMINEN KEITTÄJÄN TOIMESTA/HELENA PARKKONEN


          
     ERON MYÖNTÄMINEN KEITTÄJÄN TOIMESTA / HELENA PARKKONEN

Valmistelija Tarja Mäkelä
Helena Parkkonen hakee eroa 23.3.2017 päivätyllä kirjeellä Lestin koulun keittäjän
toimesta 1.6.2017 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.


Koulutoimenjohtaja:

Helena Parkkoselle myönnetään ero Lestin koulun keittäjän toimesta vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta 1.6.2017 alkaen. Sitä ennen hän pitää kertyneet vuosilomansa.

Sivistyslautakunta:

Hyväksyttiin.