3§ 13.03.2017 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017


SIVISTYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

Valmistelijat: Tarja Mäkelä ja Kirsi Salonen


Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuodelle 2017 talousarvion.
Valtuuston hyväksymä talousarvio pitää sisällään sivistyslautakunnan toiminnan osalta seuraavat menot ja tulot:
     
           Menot      Tulot      Netto
Sivistyslautakunta      15935 e      0 e      15935 e
          
Peruskoulut           1244121 e      238970 e      1005151 e
          
Keskiaste           20600e      0 e      20600 e

Lasten päivähoito 336375 e 22500 e 313875 e

Kirjasto- ja kulttuuritoimi      77625 e      850 e      76775 e

Nuoriso- ja liikuntatoimi      49523 e      6200 e      43323 e

Kulttuuritoimi      0 e      0 e      0 e

YHTEENSÄ:           1744179 e 268520 e      14755659 e
          
Koulutoimenjohtaja:

Lautakunta hyväksyy edellä esitetyn käyttösuunnitelman vuodelle 2017.


Sivistyslautakunta:

     Hyväksyttiin.