25§ 22.05.2017 LISÄMÄÄRÄRAHA KIRJASTON YLÄKERRAN LÄMPÖERISTÄMISEEN JA VESSAN RAKENTAMISEENLISÄMÄÄRÄRAHA KIRJASTON YLÄKERRAN LÄMPÖERISTÄMISEEN JA VESSAN RAKENTAMISEEN

Sivistyslautakunta:

Lestijärven päiväkodissa on todettu tilanahtautta ja epäkäytännöllisyyttä. Ja tulevana syksynä päivähoitoon tulevien lasten määrä on nousemassa.
Vs. rakennustarkastaja esittää, että mikäli esikoulu siirretään päiväkodilta pois, saadaan päiväkodille lisää tilaa. Sisäilmatutkimukset ovat aluillaan, tulevaa tilantarvetta ei voida vielä tarkkaan määrittää. Lestijärvellä ei ole tilojen suhteen lainkaan pelivaraa. Siitä huolimatta kunnalla on käytössään käyttämätöntä kylmää ullakkotilaa kirjastolla. Kirjasto on hyväkuntoinen rakennus ikäisekseen, jonne asennetaan uusi katto kesän aikana.

Kiinteistönpidon tavoite on suunnitelmallinen kiinteistönpito, mikä on todistetusti edullisempaa, kuin korjaava kiinteistönpito. Halvinta lisätilaa on ottaa käyttöön kaikki kylmät tilat, mitä kunnassa on osoittaa. Lestijärvellä on osoittaa koulun läheisyydessä vain kirjaston yläkerrassa oleva tila, jonne pystytään mitoittamaan noin kymmenelle oppilaalle esikoulutilat.

Jos sisäilmaongelmat niin osoittavat, on mahdollista, että tilantarve kasvaa entisestään, jos joudutaan rajoittamaan joidenkin tilojen käyttöä. Kirjaston yläkerran rakentaminen maksaa arviolta noin 50 000 €. Se on pysyvää tilaa, mutta vaatii n. 2-3kk aikaa rakentaa.

Perusopetuksen rehtori:
Sivistyslautakunta hyväksyy vs.rakennustarkastajan tekemän arvion lisämäärärahatarpeesta ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle lisämäärärahan 50 000 € varaamista talousarvion investointiosaan kirjaston kylmien tilojen lämpöeristämiseen ja vessojen rakentamiseen. Tekniselle toimelle annetaan valtuutus tehdä suunnitelmat ja toteuttaa lisätilan rakentaminen, mikäli lisämääräraha investointiosaan hyväksytään kunnanhallituksessa ja -valtuustossa. Päätös kirjaston lisätilan eristämisen aloittamisesta on ehdollinen, kunnes sisäilmatutkimuksista on saatu tulokset, jonka perusteella arvioidaan rakentamis- ja korjaustarve koulun ja päiväkodin osalta kokonaisuudessaan.
     
Sivistyslautakunta:

Hyväksyttiin ja lähetetään kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.