2§ 13.03.2017 LAUTAKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUS JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄTLAUTAKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUS JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT

     Valmistelijat: Tarja Mäkelä ja Kirsi Salonen

Koulutoimenjohtaja

Nimenkirjoitusoikeus on lautakunnan puolesta aina puheenjohtajalla ja sihteerillä, jotka myös vastaanottavat lautakunnalle tulevan postin.

Koulujen osalta laskut vastaanottaa koulun henkilökuntaan kuuluva työntekijä. Laskut hyväksyy perusopetuksen rehtori.

Keskuskeittiön laskut vastaanottaa keittiöhenkilöstö ja hyväksyy perusopetuksen rehtori.

Päivähoidon laskut vastaanottaa päivähoidon työntekijä ja hyväksyy päivähoidon ohjaaja.

Liikunta- ja nuorisopuolen laskut vastaanottaa vapaa-aikaohjaaja ja hyväksyy perusopetuksen rehtori. Kirjasto- ja kulttuuritoimen laskut vastaanottaa kirjastovirkailija ja hyväksyy perusopetuksen rehtori tai kirjastonjohtaja.

Rehtorin/koulutoimenjohtajan laskut hyväksyy kunnanjohtaja tai lautakunnan puheenjohtaja, kirjastotoimenjohtajan laskut hyväksyy perusopetuksen rehtori tai lautakunnan puheenjohtaja ja päivähoidon ohjaajan laskut hyväksyy perusopetuksen rehtori tai lautakunnan puheenjohtaja.

Sivistyslautakunta:

     Hyväksyttiin.