21§ 22.05.2017 ILMOITUSASIAT
     ILMOITUSASIAT


1.     Rehtorin viranhaltijapäätökset §§ 34-74
2.     Perusopetuksen laadunarvioinnin arviointivastaavan raportti lukuvuonna 2016-2017
3.     OPH-866-2017: Muutosmääräys: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muuttaminen
4.     OPH-864-2017: Muutosmääräys: Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muuttaminen
5.     Aluehallintovirasto dnro LSSAVI/6249/07.03.03/2016. Päätös lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksen myöntämisestä ajalle 5.6.2017-31.5.2018 yht. 2000 euroa.
6.     Opetushallitus: Päätös avustuksesta koulun kerhotoiminnan kehittäminen 31.12.2018 asti. Dnro 345/571/2017. Kokonaismenot 5715 e, josta avustusta 4000 euroa.
.

Perusopetuksen rehtori:

Käydään läpi ilmoitusasiat. Merkitään tiedoksi.

Sivistyslautakunta:

Merkittiin tiedoksi.