19§ 22.05.2017 PÄIVÄKOTIAPULAISEN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN     PÄIVÄKOTIAPULAISEN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN

Valmistelija Tarja Mäkelä
Päiväkotiapulaisen määräaikainen toimi ajalla 15.8.2017-31.5.2018 päiväkoti Kissankellossa on ollut avoinna kuntatiedotteessa ja työvoimatoimiston internetsivulla 19.5.2017 mennessä. Tehtävät ovat samantyyppisiä kuin lasten- ja päivähoitajilla, mutta päiväkotiapulainen huolehtii lisäksi päiväkodin siivous- ja muista avustamistöistä. Kelpoisuutena on perhepäivähoitajan tai muu vastaava alan koulutus. Lisäksi häneltä toivotaan työkokemusta lasten kanssa työskentelemisestä päivähoidossa.

Päiväkotiapulaisen toimeen haki Kaija-Vilponen Liimatainen, Jenina Liimatainen, Eeva Kemppainen, Leena Harjula, Kirsi Myllykangas, Eija Pohjoiskangas, Ritva Kinnunen, Helena Mäntylä.

Perusopetuksen rehtori:
Päiväkotiapulaisen määräaikaiseen toimeen valitaan perhepäivähoitaja Kaija Vilponen-Liimatainen ajalle 15.8.-31.5.2018. Perusteluna todettu sopivuus ja työkokemus päiväkotiapulaisen tehtävässä.
Sivistyslautakunta:

     Hyväksyttiin yksimielisesti.