17§ 22.05.2017 PÄIVÄHOIDONOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN     PÄIVÄHOIDON OHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Valmistelija Tarja Mäkelä
Päivähoidon ohjaajan virka on ollut avoinna kuntatiedotteessa ja työvoimatoimiston internetsivulla 19.5.2017 asti. Tehtävässä edellytetään lastentarhanopettajan ja esiopetuksen opettajan kelpoisuutta. Päivähoidonohjaajan virkaan tuli määräaikaan mennessä yksi hakemus. Hakija on sosionomi AMK/Lto Kirsi Salonen.
Perusopetuksen rehtori:
Päivähoidon ohjaajan virkaan valitaan sosionomi Kirsi Salonen määräaikaisesti ajalle 9.9.2017-8.9.2018. Määräaikaisuuden perusteluna on hakemuksessa vaaditun esiopettajan kelpoisuuden puuttuminen.
Sivistyslautakunta:
Hyväksyttiin Kirsi Salonen päivähoidon ohjaajan virkaan ajalle 9.9.2017-8.9.2018.