16§ 22.05.2017 KOULUKURAATTORI SUSANNA HAKALAN TYÖSUHTEEN JATKAMINENKOULUKURAATTORI SUSANNA HAKALAN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN LV 2017-2018

Valmistelija Tarja Mäkelä
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1287/2013 mukaan psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa, sekä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Kuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6?§:n mukainen kelpoisuus. Jokaisen oppilaitoksen käytettävissä on oltava sellaisen opiskeluhuollon vastaavan kuraattorin palveluja, jolla on mainitun lain 3?§:n mukainen kelpoisuus sekä psykologin palveluja.
Sosionomi Susanna Hakala on hoitanut Lestijärven koulukuraattorin tehtävää kevätlukukaudesta 2015. Hänen työaikansa on ollut kuluneena lukuvuonna 10h/vko. Oppilasvastaanottojen lisäksi aikaa kuluu tietojen kirjaamiseen ja koulun yleiseen oppilashuoltotyöhön. Lakisääteistä koulukuraattorin palvelua ja tehtävää hoitamaan on tarpeen jatkaa Susanna Hakalan työsuhdetta ensi lukuvuonna 10 tuntia/viikko. Toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa on huomioitu koulukuraattorin palkkaosuus.
Perusopetuksen rehtori:
Sosionomi Susanna Hakalan työsuhdetta koulukuraattorin tehtävässä jatketaan lukuvuonna 2017-2018. Palkkaus KVTES kohdasta 04SOS050.
Sivistyslautakunta:

     Hyväksyttiin Susanna Hakalan työsuhteen jatkaminen lukuvuonna 2017-2018.