15§ 22.05.2017 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN     TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Valmistelija Tarja Mäkelä

Talousarvio on ensimmäisellä vuosineljänneksellä toteutunut sivistystoimen osalta seuraavasti, nettototeutuman ollessa 23,65. (V. 2016 25,72%.)
Aikaan suhteutettu toteutuma on 25 %.


     kulut      tulot      netto       toteutumis-%
sivistyslautakunta      244      1344      14346       9,97
peruskoulut      281128     31687      249440      24,82
     keskiaste      0      0      0      0,00
lasten päivähoito      102964      4074      98890      31,51
kirjasto- ja kulttuuri 17356      26      17330      22,57
nuoriso- ja liikunta      10177     130      10308      27,69           
     YHTEENSÄ      414386     65362      349023      23,65
     


Perusopetuksen rehtori:
     
     Merkitään tiedoksi ja lähetetään kunnanhallituksen käsittelyyn.
     

Sivistyslautakunta:

Merkittiin tiedoksi ja lähetetään kunnanhallituksen käsittelyyn.