14§ 22.05.2017 LUPA KAHDEN KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN PALKKAAMISEEN LV.2017-2018LUPA KAHDEN KOULUNKÄYNTIOHJAAJAN PALKKAAMISEEN LUKUVUODEKSI
2017-2018

Valmistelija Tarja Mäkelä

Lestin ala- ja yläkoulussa on lukuvuonna 2016-2017 toiminut kaksi määräaikaista koulunkäynninohjaajaa. Ensi lukuvuonna on tarve jatkaa kahden osa-aikainen avustajan noin 25-30 tuntia/viikko työsuhdetta. Noora Lappi on toiminut Lestin koululla määräaikaisena kouluavustajana kolmena edellisenä lukuvuotena ja Tiina Pollari lukuvuonna 16-17, joten on perusteltua jatkaa sekä Noora Lapin että Tiina Pollarin työsuhdetta koulunkäynninohjaajana ajalla 14.8.2017-1.6.2018. Lestijärven kunta on saanut valtion erityisavustusta ensi lukuvuodelle esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen yhteensä 15 000 euroa, joka jakautuu Lestin alakoululle 9 423 euroa Lestin yläkoululle 5 577 euroa.

Perusopetuksen rehtori:

Sivistystoimi anoo kunnanhallitukselta lupaa kahden koulunkäyntiohjaajan palkkaamiseen, noin 25-30 tuntia/viikko ajalle 14.8.2017-1.6.2018 valtion erityisavustukseen tulleen määrärahojen puitteissa ja päättää jatkaa Tiina Pollarin työsuhdetta ko. ajalle, mikäli kunnanhallitus antaa täyttöluvan. Noora Lappi on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä ensi lukuvuonna koulunkäynninohjaajan tehtävässä, joten toinen koulukäynninavustajan paikka tulee laittaa avoimeksi lv 2017-2018, mikäli kunnanhallitus antaa täyttöluvan.

Sivistyslautakunta:

Hyväksyttiin ja lähetetään edelleen kunnanhallituksen käsittelyyn.