10§ 13.03.2017 TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÖ LUKUVUONNA 2017-2018


     
TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÖ LUKUVUONNA 2017-2018

Valmistelija Tarja Mäkelä

FM Pekka Sassali on toiminut Lestijärven koululaitoksessa päätoimisena tuntiopettajana syksystä 1990 alkaen. Sassali on pätevä matemaattisten aineiden opettaja, mutta koska niiden aineiden opetustunteja ei ole riittävästi, hän on opettanut myös tietotekniikkaa, liikuntaa, biologia-maantietoa ja terveystietoa. Myös ensi lukuvuonna tarvitaan tuntiopettaja Lestin koululle. Koska Sassalilla ei ole pätevyyttä kaikkiin opettamiinsa aineisiin, on hänet nimetty päätoimiseen tuntiopettajan tehtävään vuodeksi kerrallaan.

Koulutoimenjohtaja:

Nimetään FM Pekka Sassali tuntiopettajaksi Lestin ylä- ja alakouluun lukuvuodeksi 2017-2018.

Sivistyslautakunta:
     
Hyväksyttiin.