Sivistyslautakunnan päätökset
25§ 22.05.2017 LISÄMÄÄRÄRAHA KIRJASTON YLÄKERRAN LÄMPÖERISTÄMISEEN JA VESSAN RAKENTAMISEEN

24§ 22.05.2017 MUUT ASIAT

23§ 22.05.2017 LESTIN KOULUN TURVALLISUUSKANSION PÄIVITTÄMINEN

22§ 22.05.2017 ANDERS KIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA LESTIJÄRVEN KIRJASTON MAKSUT

21§ 22.05.2017 ILMOITUSASIAT

20§ 22.05.2017 LUPA KIRJASTON KESÄLOMASIJAISEN PALKKAAMISEEN

19§ 22.05.2017 PÄIVÄKOTIAPULAISEN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN

18§ 22.05.2017 LÄHIHOITAJAN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN

17§ 22.05.2017 PÄIVÄHOIDONOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

16§ 22.05.2017 KOULUKURAATTORI SUSANNA HAKALAN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN

15§ 22.05.2017 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

14§ 22.05.2017 LUPA KAHDEN KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN PALKKAAMISEEN LV.2017-2018

13§ 13.03.2017 MUUT ASIAT

12§ 13.03.2017 ILMOITUSASIAT

11§ 13.03.2017 KEITTÄJÄN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN

10§ 13.03.2017 TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÖ LUKUVUONNA 2017-2018

9§ 13.03.2017 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

8§ 13.03.2017 LESTIN KOULUN 9. LUOKAN LUOKKARETKEN HYVÄKSYMINEN

7§ 13.03.2017 LUPA KIELTENOPETTAJAN SIJAISUUDEN JATKAMISEEN

6§ 13.03.2017 OPTIOVUODEN KÄYTTÖÖNOTTO KOULUKULJETUSAJOISSA TILLGREN LINES OY:N KANSSA LV 2017-2018

5§ 13.03.2017 ERON MYÖNTÄMINEN KEITTÄJÄN TOIMESTA/HELENA PARKKONEN

4§ 13.03.2017 LUKUVUODEN 2017-2018 TYÖPÄIVÄT

3§ 13.03.2017 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

2§ 13.03.2017 LAUTAKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUS JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT

1§ 13.03.2017 SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITÄMINEN JA KOKOUSTEN AJAN MÄÄRÄÄMINEN VUONNA 2017

57§ 17.11.2016 MUUT ASIAT

56§ 17.11.2016 SIIVOOJAN TYÖSUHTEEN SIIRTÄMINEN TEKNISESTÄ TOIMESTA SIVISTYSTOIMEEN

55§ 17.11.2016 ILMOITUSASIAT

54§ 17.11.2016 HALLINTOSÄÄNTÖMUUTOKSET SIVISTYSTOIMESSA

53§ 17.11.2016 RUOKAPALVELUN KULJETUSTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN 1.1.2017-31.12.2019

52§ 17.11.2016 SIVISTYSTOIMEN ALAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖAJANPIDENNYKSET 1.2.2017 ALKAEN

51§ 17.11.2016 SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIO 2017 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019

50§ 17.11.2016 KOULUPSYKOLOGIN OSTOPALVELU

49§ 17.11.2016 LESTIN ALA- JA YLÄKOULUNTASA-ARVOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

48§ 17.11.2016 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

47§ 17.11.2016 KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN OSTOPALVELUN JATKAMINEN TOHOLAMMIN KUNNALTA 1.1.2017-31.12.2017

46§ 17.11.2016 VAPAA-AIKAOHJAAJAN TYÖAJAN MUUTTAMINEN KOKOTYÖAJAKSI 1.1.2017 ALKAEN

45§ 17.11.2016 PÄIVÄHOIDONOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

44§ 25.08.2016 LUPA OPPISOPIMUSTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN KEITTIÖTEHTÄVIIN

43§ 25.08.2016 MUUT ASIAT

42§ 25.08.2016 ILMOITUSASIAT

41§ 25.08.2016 LESTIN ALA- JA YLÄKOULUN VUOSISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

40§ 25.08.2016 OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2016

39§ 25.08.2016 KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN

38§ 25.08.2016 PÄIVÄHOIDON OHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

37§ 27.06.2016 KOULUN KATTOREMONTIN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTTAMINEN PERUSKORJAUKSEEN

36§ 27.06.2016 MUUT ASIAT

35§ 27.06.2016 ILMOITUSASIAT

34§ 27.06.2016 SAKARI SIMILÄN OIKAISUVAATIMUS KOULUKULJETUSTARJOUKSEN HYVÄKSYMISEEN LV 2016-2017

33§ 27.06.2016 MERJA LAMMINPÄÄN IRTISANOUTUMINEN PÄIVÄHOIDON OHJAAJAN VIRASTA 1.8.2016 ALKAEN

32§ 26.05.2016 MUUT ASIAT

31§ 26.05.2016 ILMOITUSASIAT

30§ 26.05.2016 SUBJEKTIIVISEN PÄIVÄHOITO-OIKEUDEN TOTEUTTAMINEN 1.8.2016 ALKAEN

29§ 26.05.2016 ERON MYÖNTÄMINEN SIIVOOJAN TOIMESTA/MIRJA RENTOLA

28§ 26.05.2016 KOULUKULJETUSTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODELLE 2016-2017

27§ 02.05.2016 MUUT ASIAT

26§ 02.05.2016 ILMOITUSASIAT

25§ 02.05.2016 LUPA KOULUKURAATTORIN TEHTÄVÄN JATKAMISEEN

24§ 02.05.2016 KIELTENOPETTAJAN SIJAISUUDEN JATKAMINEN

23§ 02.05.2016 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

22§ 02.05.2016 LUPA OSA-AIKAISEN KOULUNKÄYNTIOHJAAJAN PALKKAAMISEEN LUKUVUODEKSI 2016-2017

21§ 02.05.2016 LESTIJÄRVEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN 2016 HYVÄKSYMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO

20§ 02.05.2016 LESTIJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN 2016 HYVÄKSYMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO

19§ 02.05.2016 KOULUKULJETUSTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODELLE 2016-2017

18§ 21.03.2016 MUUT ASIAT

17§ 21.03.2016 KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO 1.8.2016 ALKAEN

16§ 21.03.2016 ANOMUS SILMÄLASIEN KORVAAMISESTA

15§ 21.03.2016 ILMOITUSASIAT

14§ 21.03.2016 TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÖ LUKUVUONNA 2016-2017

13§ 21.03.2016 YLITYSOIKEUDEN HAKEMINEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOON

12§ 21.03.2016 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

11§ 10.02.2016 OIKAISUVAATIMUS PERUSOPETUKSEN REHTORIN TEKEMÄÄN MATKAKORVAUSPÄÄTÖKSEEN

10§ 10.02.2016 MUUT ASIAT

9§ 10.02.2016 NUORISO- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

8§ 10.02.2016 KESKUSKEITTIÖN OSTOPALVELUN HINNAT 1.1.2016 ALKAEN

7§ 10.02.2016 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 ALKAEN

6§ 10.02.2016 LUPA SIIVOUS/KEITTIÖHENKILÖSTÖN PALKKAUKSEEN MÄÄRÄAJAKSI

5§ 10.02.2016 ILMOITUSASIAT

4§ 10.02.2016 LUKUVUODEN 2016-2017 TYÖPÄIVÄT JA LOMA-AJAT

3§ 10.02.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

2§ 10.02.2016 LAUTAKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUS JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT

1§ 10.02.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITÄMINEN JA KOKOUSTEN AJAN MÄÄRÄÄMINEN VUONNA 2016

46§ 10.11.2015 MUUT ASIAT

45§ 10.11.2015 TARJOUS HIIHTOLATUJEN KONETYÖSTÄ

44§ 10.11.2015 VAPAA-AIKAOHJAAJAN TOIMEN VAKINAISTAMINEN JA TYÖAJAN LISÄÄMINEN

43§ 10.11.2015 KIRJASTOTOIMEN OSTOPALVELUSOPIMUKSEN JATKAMINEN 1.1.2016-31.12.2016

42§ 10.11.2015 ILMOITUSASIAT

41§ 10.11.2015 KIELTEN LEHTORIN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN

40§ 10.11.2015 ETSIVÄN NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUSHAKEMUS 1.8.2016-31.7.2017 SEKÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS

39§ 10.11.2015 SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVIO 2016 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016-2017

38§ 10.11.2015 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

37§ 24.09.2015 MUUT ASIAT

36§ 24.09.2015 ILMOITUSASIAT

35§ 24.09.2015 ANOMUS OSA-AIKAISEEN TYÖHÖN MÄÄRÄAJAKSI/ SANE KIISKILÄ

34§ 24.09.2015 TALVIAJAN KOULUKYYDITYSANOMUKSIA

33§ 24.09.2015 LESTIN ALA- JA YLÄKOULUN VUOSISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

32§ 24.09.2015 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2015

31§ 17.06.2015 MUUT ASIAT

30§ 17.06.2015 ILMOITUSASIAT

29§ 17.06.2015 KOULUKULJETUSTARJOUKSET LV 2015-2016

28§ 25.05.2015 MUUT ASIAT

27§ 25.05.2015 ILMOITUSASIAT

26§ 25.05.2015 KOHDEAVUSTUKSET

25§ 25.05.2015 KOULUKURAATTORIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN LV 2015-2016

24§ 25.05.2015 LUPA KESÄLOMASIJAISEN PALKKAAMISEEN

23§ 25.05.2015 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

22§ 25.05.2015 KIELTEN LEHTORIN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN

21§ 15.04.2015 MUUT ASIAT

20§ 15.04.2015 KOULUKULJETUSTARJOUKSET

19§ 24.03.2015 MUUT ASIAT

18§ 24.03.2015 ILMOITUSASIAT

17§ 24.03.2015 LUPA KIELTEN OPETTAJAN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÖÖN

16§ 24.03.2015 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUKSET

15§ 24.03.2015 LUPA KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN PALKKAAMISEEN LUKUVUOKSEKSI 2015-2016

14§ 24.03.2015 TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÖ LUKUVUONNA 2015-2016

13§ 24.03.2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

12§ 14.01.2015 MUUT ASIAT

11§ 14.01.2015 OPETUSSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN: LUKU 5.4. OPPILASHUOLTO

10§ 14.01.2015 ILMOITUSASIAT

9§ 14.01.2015 KESKUSKEITTIÖN ELINTARVIKETOIMITTAJIEN TARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN

8§ 14.01.2015 KOULUKURAATTORIN TEHTÄVÄN HOITAMINEN

7§ 14.01.2015 PERUSOPETUKSEN REHTORIN VIRANSIJAISUUDESTA JOHTUVAT VIRKAJÄRJESTELYT

6§ 14.01.2015 NUORISO- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

5§ 14.01.2015 LUKUVUODEN 2015-2016 KOULUTYÖPÄIVÄT

4§ 14.01.2015 KESKUSKEITTIÖN OSTOPALVELUN HINNAT VUODELLE 2015

3§ 14.01.2015 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

2§ 14.01.2015 LAUTAKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUS JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT

1§ 14.01.2015 SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITÄMINEN JA KOKOUSTEN AJAN MÄÄRÄÄMINEN VUONNA 2015