9§ 20.01.2017 KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHOJEN JAKO 2017


KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHOJEN JAKO 2017

Lestijärvellä tavoitteena on edistää maatilatalouden sekä muun yritystoiminnan kehittymistä. Kunnan talousarvioon on varattu 3.200 euroa maatalouden tukemiseen, yritystukiin 1.800 euroa ja maksullisen lomituksen tukemiseen 2.000 euroa. Maaseutuasiamies esittää, että määrärahat käytetään seuraavasti:

Kunnanjohtaja
Tavoitteena on edistää maatilatalouden sekä muun yritystoiminnan kehittymistä Lestijärvellä. Kunnanhallitus päättää määrärahojen käytöstä seuraavasti:

Kunnanhallitus päättää määrärahojen käytöstä seuraavasti:

Momentilta 1505110 4751 (määräraha 3.200 euroa)
1. avustetaan peltoalatukihakemusten täyttämistä 25 euroa/tila
2.avustetaan hyötyeläinten jalostussuunnitelmien tekemistä maksamalla perusmaksu/suunnitelman teettävä tila. Kotieläinten jalostusyhdistys Faba laskuttaa kunnalta suoraan perusmaksun.
3.maksetaan eläinlääkärin hyötyeläimen hoidosta aiheutuneiden matkakustannusten korvaukset omavastuuosuuden (omavastuuosuus on 30 kilometriä) ylittävältä osin. Eläinlääkäri laskuttaa omavastuuosuuden suoraan kunnalta.
4. omistajanvaihdosneuvonta, tuki 40 %, enintään 400 e/suunnitelma/hanke ilman alv
5. talousneuvonta (tulosanalyysi, tilinpäätösneuvonta, budjetointi), tuki 60 %, enintään 150 e/suunnitelma tai hanke ilman alv
6. Nuoria viljelijöitä tuetaan siten, että isännyyden aikana ensimmäisen viljelysuunnitelman teettämistä tuetaan 80 %:lla kustannuksista. Ensimmäisen jalostussuunnitelman laadinnasta korvataan kuitin perusteella 80 %. Kaupanteon jälkeen viiden vuoden aikana tilalle tehtävää seurantalaskelmaa tuetaan 80 %:lla niiltä osin kuin laskelman tekemiseen ei saa tukea muualta.
7.Annetaan 50 euron stipendi jokaiselle ammattioppilaitoksesta valmistuvalle lestiläiselle, joka ei ole saanut stipendiä ylioppilaaksi pääsyn johdosta ensimmäisestä ammattitutkinnosta

Momentilta 1 50511000 4731 (yritystuet, yht. 500 e)
1. yritystuet käytetään yrittäjien muistamiseen sekä kokouskuluihin yrittäjien kanssa

Momentilla 150511000 4753 (maksullinen lomitus, yht. 2.000 e)
1. Kunnan tuki on 2,50 e/h ja maksullista lomitusta tuetaan enintään 120 tuntia/yrittäjä.

Määrärahat jaetaan hakemusjärjestyksessä ja niin kauan kuin määrärahaa on käytettävissä.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.