8§ 20.01.2017 ATERIAKORVAUKSET JA RAVINTOEDUT


ATERIAKORVAUKSET JA RAVINTOEDUT

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen VI luvun 4 §:n 1 mom. mukaan työantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luonteinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.

2 mom. Mikäli viranhaltija/työntekijä koulussa, päiväkodissa taikka lastenhuoltolaitoksessa, sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa työvuorossa ollessaan määrätään osallistumaan valvojan tai ohjaajana ruokailuun ns. esimerkkiruokailijana, ei ateriasta tällöin peritä korvausta. Jollei ateriasta peritä korvausta, se katsotaan verotettavaksi luontoiseduksi.

Verohallituksen päätöksen 1.12.2016 Dnro 1041/2016 mukaan sairaalan koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 4,80 euroa ateriaa kohden, kun etu on saatu 1.1.-31.12.2017. Koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,84 euroa ateriaa kohden, kun etu on saatu 1.1.-31.12.2017.
               
Kunnanjohtaja
Lestijärven kunnan henkilöstöllä on mahdollisuus koulupäivinä ruokailla Lestin koulun ruokalassa sekä lisäksi Kotipirtissä lounasaikaan. Ruokailijoista ja ruokailukerroista pidetään kirjallista luetteloa, maksu peritään palkanmaksun yhteydessä.

Kunnanhallitus päättää, että aterioiden hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero eli aterioiden hinnat ovat 1.1.2016 lukien seuraavat:

- pääateria (lounas, päivällinen, kouluaterian luonteinen ateria)     4,80 euroa + ALV
-aamiainen                          2,86 euroa + ALV

Ulkopuolisten ruokailijoiden pääateriamaksun hinta on 1.1.2017 lukien 6,06 euroa ja aamupalan hinta 3,57 euroa, joihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,84 lisättynä kulloinkin voimassa olevalla arvonlisäverolla ajalla 1.1.-31.12.2017 ateriaa kohti.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että JYTA:n työntekijöiden ateriat laskutetaan edellä olevien hintojen mukaisesti oman henkilökunnan ateriahinnan mukaisesti, hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.