74§ 18.04.2017 LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 82


LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 82

Tilan Riihiniemi (6:14) omistaja Leppänen Noora hakee Lestijärven ranta-asemakaavan laajentamista omistamansa tilan osalta siten, että tila merkitään ranta-asemakaavaan loma-asuntojen korttelialueeksi (RA). Kaava-alue on Lestijärven pohjoisrantaa ja rajoittuu kiinteästi kortteliin 83.

Hakija on antanut sitoumuksen laajennuksesta aiheutuvien kustannusten vastaamisesta.

Hakija esittää kaavan laatijaksi rakennusinsinööri Jari Kangasviertä.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee osallistumis- ja arviointisuunnitelman Lestijärven ranta-asemakaavan muutoksesta tiedoksi. Kunnanhallitus päättää, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta järjestetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen tilaisuus mielipiteen esittämiseen asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville (14 vrk:n ajaksi) ja samalla kuulutetaan kaavoittaja ja aluerajaus.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.