73§ 18.04.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN TULOKSEN TIEDOTTAMINEN


VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN TULOKSEN TIEDOTTAMINEN

Kunnan keskusvaalilautakunta ilmoittaa valtuustolle kuntavaalien tuloksen.

Valtuutetuiksi ja heidän varamiehikseen julistettiin ajalle 1.6.2017 - 31.5.2021 seuraavat henkilöt:

Nimi               Äänimäärä          Vertausluku

Suomen Kristillisdemokraatit r.p. valituksi tulivat:
Tuikka Harri, kuljettaja          32           32,000

Suomen keskusta r.p:sta valituksi tulivat:
Koski-Vähälä Jorma, yrittäjä          34          277,000
Tiala Marja, sairaanhoitaja           33          138,500
Tuikka Jukka-Pekka, maat.yr.,tuuliv,as.      32           92,333
Parkkila Sirpa, maatalousyrittäjä      26           69,250
Jussila Eveliina, maanviljelijä     23           55,400
Hakala Susanna, koulukuraattori     20           46,167
Haka Mari-Liisa, yritysneuvoja     16           39,571
Tuikkanen Pekka, maatalousyrittäjä      15           34,625
Kiiskilä Ville, maanviljelijä           15           30,778
Haasiomäki Osmo,sop.palokuntal.,yrittäjä     15           27,700

Suomen keskusta r.p:n varavaltuutetut:
Haaponiemi Jouni, vuorovastaava     13           25,182
Tuikka Tapio, yrittäjä,metsätal.ins.     11           23,083
Savolainen Raili, perushoitaja     09           21,308
Hietapakka Jani, sähköasentaja     08           19,786
Salo Jaana, insinööri          07           18,467

Vasemmistoliitto rp:sta valituiksi tulivat:
Untinen Pentti, eläkeläinen          32           67,000
Kuorikoski Susanna, toimintaterapeutti     17           33,500

Vasemmistoliitto rp:n varavaltuutetut:
Tiala Paula, tekst.työn opettaja     12           22,333
Myllylä Jani, kokooja           06           16,750

Suomen sosialidemokraattinen puolue r.p:stä valituksi tulivat:
Brandt Roni, maanviljelijä           27           45,000

Suomen sosialidemokraattinen puolue r.p:n varavaltuutetut:
Itäniemi Aimo, eläkeläinen          16           22,500
Otsing Linda, maatalouslomittaja      02           15,000

Perussuomalaiset r.p:sta valituksi tulivat:
Salminen Juha, kirjanpitäjä          20           32,000

Perussuomalaiset r.p:n varavaltuutetut:
Saari Hannu, autonkuljettaja,baarimikko     12           16,000

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus vie valtuustolle tiedoksi keskusvaalilautakunnan ilmoituksen kuntavaalien 2017 tuloksesta.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.