72§ 18.04.2017 LESTIJÄRVEN KUNNAN SPRING MARKETING OY:LLE TAKAAMAN LAINAN LYHENNYSVAPAUDETLESTIJÄRVEN KUNNAN SPRING MARKETING OY:LLE TAKAAMAN LAINAN LYHENNYSVAPAUDET

Lestijärven kunta on antanut Spring Marketing Oy:n Sievin Osuuspankin myöntämälle 550.000,- euron lainalle omavelkaisen takauksen 25.2.2010.

Vastavakuutena kunnan antamista omavelkaisista takauksista on kunnalle annettu kiinteistöön kohdistuvat panttikirjat 11.4.2003 560.000 ja 16.10.2006 79.000,- euroa.

Spring Marketing Oy on hakenut Sievin Osuuspankin ajalla 2014-2016 erääntyviin lainojen lyhennyksiin lykkäystä, joissa on edellä mainitut kunnan myöntämät omavelkaiset takaukset. Yhtiön hallitus on kokouksessaan 20.11.2013 päättänyt pyytää Lestijärven kunnalta suostumuksen asiaan. Sievin Osuuspankin hallitus on tehnyt päätöksen myöntää lainaan lyhennyksien lykkäystä 31.12.2014 saakka.

Spring Marketing Oy:n hallituksen päätöksen mukaan lyhennysvapaus ei pidennä maksuaikaa, vaan vuoden lyhennykset siirrettäisiin laina-ajan loppuun, korot maksetaan normaalin maksusuunnitelman mukaisesti.


Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Lestijärven kunta antaa takaajana suostumuksensa sille, että Lestijärven kunnan Spring Marketing Oy:lle takaamalle Sievin Osuuspankin lainalle myönnetään lyhennysvapaudet 31.12.2014 saakka, maksueristä maksetaan ainoastaan korot, ei lyhennyksiä.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.

Valtuusto
Valtuusto päätti, että Lestijärven kunta antaa takaajana suostumuksensa sille, että Lestijärven kunnan Spring Marketing Oy:lle takaamalle Sievin Osuuspankin lainalle myönnetään lyhennysvapaudet 31.12.2014 saakka, maksueristä maksetaan ainoastaan korot, ei lyhennyksiä.

---


Spring Marketing Oy anoo Sievin Osuuspankilta lainan 475400-80020944 lyhennyserän pienentämistä nykyisestä 13.500 eurosta 11.900 euroon. Sievin Osuuspankin hallitus on päättänyt myöntää lyhennyserän pienentämisen edellä mainittuun lainaan ehdolla, että lainan takaaja Lestijärven kunta hyväksyy muutoksen ja siitä on kunnan lainvoimainen päätös. Muutos ei tule vaikuttamaan kokonaislaina-aikaan, vaan laina erääntyy velkakirjan mukaisesti 30.6.2025.

Nykyisellä 13 500 euron tasalyhennyksellä neljännesvuosittain lainan viimeinen erä maksettaisiin jo 17.6.2024 eli vuosi etukäteen.


Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Lestijärven kunta antaa takaajana suostumuksensa sille, että Lestijärven kunnan Spring Marketing Oy:lle takaamalle Sievin Osuuspankin lainalle myönnetään lyhennyserän pienentäminen nykyisestä 13.500 eurosta 11.900 euroon, muutos ei vaikuta kokonaislaina-aikaan, vaan laina erääntyy velkakirjan mukaisesti 30.6.2025.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.

Pentti Untinen esitti, että suostumusta ei myönnetä, koska kyseessä olisi uusi takauspäätös, jolla muutetaan aikaisempaa päätöstä ja joka olisi kuntalain 129 §:n vastainen. Kuntalain mukaan kunta voi myöntää takauksen ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Esitystä ei kannatettu.