7§ 20.01.2017 LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, MAKSUMÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN SEKÄ PANKKITILIEN KÄYTTÄJIEN NIMEÄMINEN JA ATK-MAKSULIIKENTEEN HOITAJAT VUODELLE 2017


LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, MAKSUMÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN SEKÄ PANKKITILIEN KÄYTTÄJIEN NIMEÄMINEN JA ATK-MAKSULIIKENTEEN HOITAJAT VUODELLE 2017

Ennen kuin maksu suoritetaan, on tosite varustettava hyväksymismerkinnällä ja maksumääräyksellä. Kunnan toimielimen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät laskut ja antavat maksumääräykset.

Pankki- ja postisiirtotilien otot ja siirrot allekirjoittaa kunnanhallituksen siihen valtuuttamat henkilöt.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus määrää puolestaan laskujen hyväksyjiksi kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja toimistosihteerin, vastuualueinaan kunnanhallituksen alainen toiminta, keskustoimisto, kuntayhtymien ja muiden sopimusten mukaisten toimintojen menot sekä asemakaavoitus.

Edelleen kunnanhallitus määrää maksumääräysten antajaksi kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja toimistosihteerin sekä seutuvaltuuston osalta (=Kaustisen seutukunta) kehittämisjohtajan ja seutusihteerin, maaseutulautakunnan osalta johtavan maaseutuasiamiehen, kehittämisjohtajan ja seutusihteerin sekä KaseNetin osalta toimitusjohtajan.

Kunnanhallitus valtuuttaa maksumääräysten antajat allekirjoittamaan otot ja siirrot pankkitileiltä ja hyväksyy ATK-maksuliikenteen hoitajiksi toimistosihteeri Jarmo Kannisen, kirjanpitäjä Seija Ringen ja toimistovirkailija Päivi Virkkalan.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.