71§ 18.04.2017 LUPA LÄHIHOITAJAN JA PÄIVÄKOTIAPULAISEN PALKKAAMISEEN PÄIVÄKODILLE AJALLE 1.8.2017-31.5.2018


LUPA LÄHIHOITAJAN JA PÄIVÄKOTIAPULAISEN PALKKAAMISEEN PÄIVÄKODILLE AJALLE 1.8.2017-31.5.2018

Valmistelija Tarja Mäkelä

Kuluvan kevään ja erityisesti ensi syksyn päivähoitotilanne on hakemusten perusteella sellainen, että päiväkodille tarvitaan lisää työntekijöitä, jotta päivähoitolasten ja hoitajien suhdeluku täyttäisi päivähoitolain vaatimuksen. Päiväkodissa, jossa on esikoululaiset ja 3-5 -vuotiaiden ryhmä, on yksi lastentarhanopettaja ja yksi päivähoitajan vakanssilla oleva lähihoitaja. Tässä ryhmässä on 16 lasta ja syksyllä yhteensä 18 lasta, jolloin tarvitaan lisää yksi lähihoitaja ajalle 1.8.2017-31.5.2018.

Päiväkodin yhteydessä olevassa ryhmäperhepäivähoidossa on kaksi perhepäivähoitajaa, jotka vastaavat alle 3-vuotiaiden hoidosta. Tämä ryhmä on myös ensi syksynä täynnä. Jotta hoidosta ja kasvatuksesta vastaavilla olisi mahdollisuus keskittyä lasten ohjaukseen, on perusteltua palkata päiväkotiapulainen, joka vastaa päiväkodin siivous-, keittiö- ja muista järjestelytehtävistä ja on tarvittaessa apuna hoitotehtävissä.

Mikä kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto antaa toimien täyttöluvat, laitetaan toimet välittömästi julkiseen hakuun kuntatiedotteeseen ja työvoimahallinnon internetsivulle.

Sivistystoimenjohtaja
Kunnanhallitukselta ja valtuustolta anotaan lupa täyttää yksi lähihoitajan toimi ja yksi päiväkotiapulaisen toimi päiväkotiin ajalle 1.8.2017-31.5.2018 määrärahojen puitteissa.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus antaa sivistystoimelle luvan täyttää toimet ajalle 1.8.2017-31.5.2018 määrärahojen puitteissa.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.