64§ 18.04.2017 LESTIJÄRVEN SOTAVETERAANIT RY:N AVUSTUSHAKEMUS KOTIPALVELUTOIMINTAAN


LESTIJÄRVEN SOTAVETERAANIT RY:N AVUSTUSHAKEMUS KOTIPALVELUTOIMINTAAN

Lestijärven Sotaveteraanit ry on aloittanut 1.1.2015 sotaveteraanien ja heidän puolisoidensa kotipalvelutoiminnan, jonka tarkoitus on tarjota kullekin veteraaniperheelle kotiapua 2,5 h/kk, jonka yhdistys kustantaa. Tarkoitusta varten yhdistys on palkannut yhden osa-aikaisen työntekijän.

Lestijärven Sotaveteraanit ry anoo Lestijärven kunnalta avustusta kotipalvelutoiminnan palkkakustannuksiin 3.600,- euroa vuodelle 2017.

Palkkakustannukset sivukuluineen olivat v. 2016 4.009,- euroa ja palvelun piirissä oli kahdeksan perhettä.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää 3.600,- euron kuntalisän Lestijärven sotaveteraanit ry:lle. Lestijärven kunta maksaa kuntalisän puolivuosittain Lestijärven sotaveteraanit ry:lle hakemuksen ja selvitysten perusteella sotaveteraanien ja heidän puolisoidensa kotipalvelutoimintaan.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.