62§ 18.04.2017 SAAMISET


SAAMISET

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 28.01.1997 § 59, Sisäisen valvonnan toteuttaminen, että toimistosihteeri informoi kunnanhallitusta kunnan saamisista neljännesvuosittain.

Kunnanjohtaja
Toimistosihteeri esittelee kunnan saamiset 12.04.2017 saakka ja kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteistä.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus totesi, että saamisia on kaikkiaan 22.128,95 euroa, joista ongelmasaamisten osuus on 6.244,24 euroa. Kunnanhallitus totesi, että saamiset olivat kasvaneet huomattavasti 31.12.2016 tilanteeseen (14.816,28), ongelmasaamisten määrä oli myös kasvanut (5.140,65). Kunnanhallitus päätti oheisen liitteen mukaisista toimenpiteistä.