53§ 28.03.2017 VALTUUSTOALOITE JÄTEVESIEN KÄSITTELYN TIEDOTTAMISESTA


VALTUUSTOALOITE JÄTEVESIEN KÄSITTELYN TIEDOTTAMISESTA

Vasemmistoliiton valtuutetut Susanna Kuorikoski, Paula Tiala ja Pentti Untinen jättivät valtuuston kokouksessa 2.3.2017 seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

”Eduskunta on muuttanut Ympäristönsuojelulain jätevesien käsittelyä koskevia lainkohtia. Lainkohdat tulevat voimaan 3.4.2017 ja uusilla määräyksillä kumotaan aikaisemmat määräykset. Uudet määräykset tulevat koskemaan myös monia lestijärveläisiä kiinteistöjä haja-asutusalueella. Kiinteistönomistajien on usein vaikeaa saada selkoa lain määräyksiä, siksi on tarpeellista kunnan asiantuntijoiden auttaa kuntalaisia.

Ehdotamme, että kunnassa perehdytään uusiin määräyksiin ja selvitetään, mitkä ovat ne kiinteistöt Lestijärvellä, joita uudet määräykset koskevat ja minkälaiset jäteveden puhdistusjärjestelmät näiden kiinteistöjen on rakennettava.

Kunnan tulisi kertoa uusista määräyksistä kuntatiedotteessa, kunnan nettisivuilla tai tiedotustilaisuuksissa. Kiinteistökohtaista tietoa tulisi kiinteistönomistajan saada suoraan kunnan työntekijöiltä ja virkamiehiltä.

Vesistöjemme puhtaus koituu meidän kaikkien hyödyksi.”

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen jätetyn valtuustoaloitteen ja siirtää asian valmistelun tekniselle lautakunnalle, jonka tulee selvittää tiedotustarpeen ja -keinot.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.