5§ 20.01.2017 KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2017


KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2017

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaan vuonna 2017 yleisessä tietoverkossa, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä asianomaisen toimielimen harkinnan mukaan tarvittaessa myös kuntatiedotteessa sekä sopivaksi katsottavassa lehdessä.

Kunnallisten toimien ja virkojen auki julistamisesta on kuitenkin aina yleisen tietoverkon lisäksi ainakin kuntatiedotteessa.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.