48§ 28.03.2017 KOHDEAVUSTUKSET


KOHDEAVUSTUKSET

Kunnanhallitus on 20.1.2017 pidetyssä kokouksessa pykälässä 14 päättänyt, että avustusmäärärahasta 1.950,- euroa käytetään kohdeavustuksina nuorisojärjestöille, urheiluseuroille ja nuorten itsensä järjestämään toimintaan ja että kunnanhallitus julistaa ne haettaviksi.

Nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan toiminta-avustukset eli kohdeavustukset ovat olleet haettavina helmikuun kuntatiedotteessa julkaistun ilmoituksen mukaisesti 28.2.2017 klo 15.00 mennessä.

Avustushakemuksia oli saapunut määräaikaan mennessä kaksi hakemusta.

Lestijärven 4H-yhdistys anoo 500,- euron avustusta muurikkasetin ja retkivarusteiden hankintaan.

Lestijärven Kotiseutuyhdistys anoo 500,- euron avustusta kotiseutumuseon oppaan palkkauskustannuksiin.

Lestijärven hevosystäväinseura anoo 450,- avustusta hevosharrastuksen sekä toiminnan kehittämiseen Lestijärvellä ja lähialueella, ratsastuksen ja raviurheilun osalta.

Lestijärven (Lestijokiseudun) ympäristöyhdistys anoo 500,- euron avustusta Lestijärven ja sen vaikutusalueen ympäristön suojelu- ja virkistyskäytön edistämiseen.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää jakaa 1.950 euron kohdeavustukset seuraavasti:

-     Lestijärven Kotiseutuyhdistys      500 euroa
-     Lestijärven 4H-yhdistys          500 euroa
-     Lestijärven hevosystäväinseura anoo      450 euroa
-     Lestijärven (Lestijokiseudun)
ympäristöyhdistys          500 euroa

Avustuksen käytöstä tulee antaa selvitys 31.12.2017 mennessä.

Lisäksi kunnanhallitus päättää edellyttää, että LeMu ry:n tulee toimittaa vuonna 2016 yhdistykselle myönnetyn 750 euron kohdeavustuksen käytöstä selvitys 31.12.2017 mennessä.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Pentti Untinen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Peruste: Hallintolaki 28 § 1. mom. kohta 1.