43§ 28.03.2017 VALTUUSTON KOKOUKSEN 02.03.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO


VALTUUSTON KOKOUKSEN 02.03.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Lestijärven valtuusto on kokouksessaan 02.03.2017 pykälissä 1-9.

Käsitellessään valtuuston kokouksessa tehdyt päätökset niiden täytäntöön panemista varten kunnanhallituksen on kuntalain 56 §:n mukaisesti katsottava, etteivät päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä taikka mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai muuten ole lainvastaisia.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus tutkii valtuuston kokouksen 02.03.2017 pykälät 1-9 laillisuuden ja päättää niiden täytäntöönpanosta.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus tutki valtuuston kokouksen 02.03.2017 pykälät 1-9 laillisuuden ja päätti panna ne täytäntöön.