4§ 20.01.2017 KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN, KOKOUKSESTA ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN


KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN, KOKOUKSESTA ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

Kuntalain 94 §:n mukaan kunnanvaltuuston kokouskutsun antaa puheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen paikka ja aika sekä siinä käsiteltävät asiat. Kutsu on lähetettävä valtuutetuille sekä kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Kokouksesta on myös annettava yleisesti tieto valtuuston päättämissä sanomalehdissä tai muulla sen määräämällä tavalla.

Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta annettava yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään seitsemän päivää ennen kokousta.

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnanvaltuuston pöytäkirja siihen liittyvine valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä kunnan virastotalossa tai muussa sopivassa paikassa yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Tästä on edeltäpäin ilmoitettava siten kuin kunnan ilmoitukset julkaistaan.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuuston kokoukset vuonna 2017 pidetään pääsääntöisesti kunnanviraston valtuustosalissa, kokouksesta ilmoitetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi sanomalehti Keskipohjanmaassa, asialista julkaistaan lisäksi kunnan nettisivujen ajankohtaista osiossa ja mahdollisuuksien mukaan kuntatiedotteessa. Valtuuston pöytäkirjat pidetään, sen jälkeen kun ne on tarkastettu, nähtävänä yhden päivän ajan kunnanvirastossa toimistosihteerin työhuoneessa sekä että nähtävänäolopäivästä ilmoitetaan samassa yhteydessä kokouskutsun kanssa.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.