35§ 21.02.2017 LAUSUNTO LAUTAMIESTEN MÄÄRÄSTÄ


LAUSUNTO LAUTAMIESTEN MÄÄRÄSTÄ

Kuntavaalit toimitetaan huhtikuussa ja oikeusministeriö vahvistaa lautamiehistä annetun lain 3 §:n mukaan Käräjäoikeuksien lautamiesten määrän. Lautamiesten lukumäärä on viimeksi vahvistettu oikeusministeriön päätöksellä 20.12.2012 (8/31/2012), jonka mukaan Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuteen vahvistettiin lukumääräksi 28, joista Kokkolasta 14 ja muista kunnista kustakin 2 lautamiestä.

Kokkolan käräjäoikeus pyytää kunnan lausuntoa lautamiesten lukumäärää koskevan oikeusministeriön kirjeen johdosta.

Oikeusministeriön mukaan lautamiesten lukumäärä vahvistetaan ensi sijassa asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies.

Kunnan esitys pyydetään toimittamaan käräjäoikeudelle viimeistään 21.2.2017.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus antaa asiassa seuraavan lausunnon:

Lestijärven kunnanhallituksen mukaan Kokkolan käräjäoikeuden jäsenten vuonna 2012 vahvistettu määrä (28) on edelleen sopiva. Kokkolan käräjäoikeuden alueella pienillä kunnilla tulisi säilyttää kahden lautamiehen vähimmäismäärä.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.