34§ 21.02.2017 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKIO


KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKIO

Vuoden 2017 kuntavaalit toimitetaan 09.04.2017. Keskusvaalilautakuntana toimii valtuuston toimikaudeksi valitsema keskusvaalilautakunta.

Keskusvaalilautakunta ottaa itselleen ulkopuolisen sihteerin, joka huolehtii vaalien kulkuun liittyvät käytännön tehtävät.

Talousarviossa varataan määräraha vaalien palkkioita varten. Aikaisemmin palkkio on ollut esim. v. 2015 eduskuntavaaleista 250,- euroa ja kuntavaaleista 336,- euroa.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy maksettavaksi keskusvaalilautakunnan sihteerille 336,- euron palkkion.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Jarmo Kanninen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Peruste: Hallintolaki 28 § 1. mom. kohta 1. Pöytäkirjanpitäjäksi pykälän ajaksi valittiin Esko Ahonen.