31§ 21.02.2017 KUNNAN LAPE-TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN

KUNNAN LAPE-TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN

Hallituksen kärkihankkeen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut, joilla halutaan edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja osallistumista palveluidensa suunnitteluun. Muutos tehdään yhteistyössä valtion, kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Muutostyötä ohjaavat mm. kuntakohtaiset LAPE-ryhmät.

Kunnan LAPE-ryhmässä tulee olla edustus sosiaali-, terveys-, sivistys- ja nuorisotoimesta, keskeisten järjestöjen ja seurakuntien edustus sekä nuorten edustus, esimerkiksi nuorisovaltuuston edustaja tai kokemusasiantuntija. Ryhmän tavoitteena on edistää, ohjata, koordinoida, seurata ja arvioida kunnassa tehtävää lapsi- ja perhepalveluiden muutostyötä. Kunnassa nykyisin toimiva ryhmä, esim. varhaisen tuen toimijoiden ryhmä, voidaan nimetä kunnan LAPE-ryhmäksi. Koska ryhmän tulee saada kunnalta valtuutus työskentelyyn, nimeäminen on hyvä tehdä kaupungin-/kunnanhallituksessa. Osa kunnan LAPE-ryhmän kokouskuluista on kohdennettavissa Soitelle. Kunnan LAPE -ryhmät ovat keskeisiä toimijoita toteutettaessa maakunnan LAPE -hanketta, jonka hakemukseen toivomme myönteistä rahoituspäätöstä sosiaali- ja terveysministeriöstä tämän vuoden loppuun mennessä.

Kuntakohtaisen LAPE-ryhmän nimeämisestä pyydetään toimittamaan tieto 22.12.2016 mennessä.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää Lestijärven kunnan LAPE-työryhmän, jossa on edellä mainituista tahoista.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus nimesi ammattinimikkeiden perusteella Lestijärven kunnan LAPE-työryhmään seuraavat henkilöt:
-     vapaa-aikaohjaaja
-     päivähoidonohjaaja
-     kouluterveydenhoitaja
-     koulukuraattori
-     erityisopettaja Anne Haasiomäki
-     oppilaskunnan edustajat 2 henkilöä, valitsevat keskuudestaan
-     rehtori
-     seurakunta on nimennyt edustajaksi Minna Koskelan
-     etsivä nuorisotyöntekijä.
---
Työryhmää on syytä täydentää vielä järjestöjen edustajilla.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää työryhmään lisäedustajia.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus nimesi lisäedustajiksi Tanja Liimatainen vanhempaintoimikunnan edustajana, Roni Brandtin ja Satu Kinnusen vanhempien edustajina, Osmo Haasiomäen palokuntanuorten edustajana, Henna Hakan 4H:n edustajana sekä Noora Lapin Lestijärven Marttojen edustajana.