25§ 20.01.2017 P-IRIS -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN


P-IRIS -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN

P-IRIS hanke on 6 eurooppalaisen alueen yhteistyöprojekti Interreg Europe -ohjelman rahoituksella. Projektiaika on 2017 - 2021, josta varsinainen projektityö kohdistuu vuosille 2017-2019.

Hankkeen tavoitteena on kehittää maaseutumaisten alueiden innovaatiojärjestelmää ja parantaa koulutettujen nuorten mahdollisuuksia työllistyä osaamisen kautta sekä kehittää innovatiivista palveluliiketoimintaa ja luovaa taloutta maaseudulla. Hanke kehittää kansainvälisten osaamisverkostojen hyödyntämistä Keski-Pohjanmaalla ja edistää uusimpien ICT työvälineiden ja internet-kanavien käyttöä kansainvälisen osaamisen kytkemiseksi maaseutumaisten alueiden ja niiden elinkeinojen kehittämiseen. Maakuntahallitus hyväksyi toukokuussa 2016, että Keski-Pohjanmaa on mukana P-IRIS hankkeessa jaksolla 2017-2021.

Hankkeen ohjausryhmä tulee koostumaan Keski-Pohjanmaan kuntien edustajista, kuntaa pyydetään nimeämään kunnan edustaja ohjausryhmään. Ensimmäisen ohjausryhmän kokouksen ajankohta on näillä näkymin 30.1. klo 13.00-14.30 ja paikkana Kannuksen virastotalo.

Kunnanjohtaja
Lestijärven kunta nimeää edustajansa hankeen ohjausryhmään.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus nimesi Lestijärven kunnan edustajaksi hankkeen ohjausryhmään Niina Tialan ja varalle Tarja Mäkelän.