20§ 20.01.2017 TYÖLLISTÄMISPALVELUJEN HANKINTA KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLTÄ KAUSTISEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA VUONNA 2017


TYÖLLISTÄMISPALVELUJEN HANKINTA KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLTÄ KAUSTISEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA VUONNA 2017

Vuonna 2015 allekirjoitettu Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jytan ja Kokkotyö-säätiön välinen yhteistyösopimus työllistämiseen liittyvien palvelujen tuottamisesta ja rahoituksesta päättyy vuoden 2016 lopussa, kun Keski-Pohjanmaan alueellinen soteorganisaatio SOITE ryhtyy tuottamaan sosiaali- ja terveyspalvelut vuoden 2017 alusta lukien koko Keski-Pohjanmaan alueella. Peruspalveluliikelaitos Jytan rahoitus Kokkotyö-säätiön Kaustisen seutukunnan alueella tapahtuvalle valmennustoiminnalle on ollut 115 000 € vuonna 2015 ja 140 000 € vuonna 2016, mihin on sisältynyt kuntouttava työtoiminta ja kaikki muut Kaustisen seutukunnan alueella asuville Wanhan Markun yksikköön ohjatuille valmentautujille tarjottavat palvelumuodot. Peruspalveluliikelaitos Jyta on laskuttanut edelleen Kaustisen seutukunnan kuntia suhteessa palvelun käyttöön.

Kokkotyö-säätiön hallinnoiman Satelliitti-hankkeen käynnistyttyä vuoden 2016 toukokuussa työpajatoiminta on laajenemassa Kaustisen lisäksi myös seutukunnan muihin kuntiin, ensimmäiseksi Veteliin ja Toholammille jo vuoden 2016 lopulla ja Perhoon vuoden 2017 alkupuolella. Lisäksi Kokkotyö-säätiö on varannut vuoden 2017 budjetissaan rahoitusta myös Kaustisen seutukunnan alueella toimivalle liikkuvalle työpajalle, jonka kautta mm. myös sellaiset Lestijärvellä ja Halsualla asuvat työttömät, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua toimintaan naapurikunnissa, pääsevät Kokkotyö-säätiön tarjoamien valmennuspalveluiden piiriin. Valmentautujat saavat Satelliitti-hankkeen kautta yksilö- ja työvalmentajan palvelut, mutta heidän päivittäisestä ohjaamisestaan satelliittipajojen työosastoilla tulevat huolehtimaan Kokkotyö-säätiön palkkaamat ohjaajat. Ohjaajien palkkaamisen lisäksi uusien satelliittipajojen käynnistämisen Kokkotyö-säätiölle aiheuttamia kustannuksia aloitusvaiheessa syntyy mm. välttämättömistä kalusto- ja laitehankinnoista sekä työkaluista ja -välineistä.

SOITE hankkii Kokkotyö-säätiöltä kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelun vuonna 2017 valmentautujien osallistumispäivien mukaisesti. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien asiakkaiden lisäksi Kokkotyö-säätiöllä on Kaustisen seutukunnan alueella lukuisia muitakin työttömien työllistämisen edistämiseksi ja tueksi muotoutuneita palveluja, joiden rahoitus ei sisälly tuleviin sopimuksiin. Kokkotyö-säätiölle muodostuu kuitenkin kustannuksia työpajapaikan tarjoamisesta ja valmennuksen tuottamisesta näille asiakasryhmille, joihin kuuluvat mm.
o     työhallinnon työkokeiluun osoittamat työttömät työnhakijat. Wanhassa Markussa oli työkokeilussa vuonna 2015 kuusi ja 2016 neljä henkilöä. Työkokeilu suunnataan työhallinnon toimesta ensisijaisesti yrityksiin, mutta säätiölle ohjataan ne henkilöt, jotka syystä tai toisesta eivät saa paikkaa yrityksestä. Heille tarjotaan paikka työosastoilta ja he saavat työvalmentajan ja yksilövalmentajan tuen työllistymisensä edistämiseksi. Tavoitteena on löytää palkkatukityöpaikka yrityksestä tai säätiöltä. Vuonna 2017 Kaustisen seutukunnan alueen työpajoilla tulee olemaan arviolta 6-10 henkilöä työkokeilussa.
o     palkkatuella palkatut tuotantotyöntekijät. Wanhaan Markkuun on vuonna 2016 työllistetty kaksi henkilöä palkkatuella. He toimivat työosastolla tuotannossa ja palveluissa ja saavat työ- ja yksilövalmentajan tuen. Vuonna 2017 Kaustisen seutukunnan alueen työpajoilla tulee olemaan yhteensä vähintään kuusi palkkatuella palkattua tuotantotyöntekijää / ohjaajaa.

o     toisen asteen opiskelijat. Useita toisen asteen opiskelijoita ohjautuu Kokkotyö-säätiölle myös Kaustisen seutukunnan alueelle työssäoppimisjaksolle. Vuonna 2015 Wanhassa Markussa oli kaksi opiskelijaa ja vuonna 2016 neljä opiskelijaa työssäoppimisjaksolla. Vuonna 2017 Kaustisen seutukunnan alueen työpajoilla tulee olemaan yhteensä arviolta 2-5 opiskelijaa.
o     maahanmuuttajat. Työharjoitteluun tulevia kotouttamiskoulutuksessa olevia maahanmuuttajia voi jatkossa ohjautua myös Kokkotyö-säätiön Kaustisen seutukunnan alueen työpajoihin, kun pakolaisia on ryhdytty vastaanottamaan seutukunnan kuntiin. Sekä työ- että yksilövalmentajat toimivat kotouttamiskoulutuksessa olevien työharjoittelijoiden tukena, mutta työharjoittelijoiden mukana ei tule rahoitusta.

Kokkotyö-säätiö esittää Kaustisen seutukunnan kunnille 109 200 € määrärahan varaamista vuodelle 2017 muiden kuin kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien asiakkaiden valmennukseen Kokkotyö-säätiön työpajoilla Kaustisen seutukunnan alueella sekä Satelliitti-hankkeen käynnistämien uusien työpajojen aloituskustannuksiin.


Seutusihteeri
Johtoryhmä esittää Kaustisen seutukunnan kunnille, että Kaustisen seutukunnan kunnat hankkivat työllistämispalveluja vuonna 2017 Kokkotyö-säätiöltä enintään 109.200 eurolla.

Johtoryhmä päättää, että kuntarahoitusosuus jaetaan kuntien kesken käytön mukaan.

Johtoryhmä
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---
Petri Jylhä (Kokkotyö-säätiön hallituksen jäsen), Arto Alpia (hallituksen varajäsen) ja Lauri Laajala (Kokkotyö-säätiön valtuuston jäsen) ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Hallintolaki §28. 1mom. kohta 2).
----

Kunnanjohtaja
Lestijärven kunta hankkii työllistämispalveluja vuonna 2017 Kokkotyö-säätiöltä. Kuntarahoitusosuus jaetaan kuntien kesken käytön mukaan laskelman mukainen Lestijärven kunnan osuus on 6.315,98 euroa.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Eino Kangasvieri ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Peruste: Hallintolaki 28 § 1. mom. kohta 2.