18§ 20.01.2017 NUORISOVALTUUSTON ASETTAMINEN JA SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN


NUORISOVALTUUSTON ASETTAMINEN JA SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN

Kuntalain 26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi oleva lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen keittämiseen kunnassa.

Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.

Lestijärven nuorisovaltuustolle on laadittu oheisen liitteen mukainen toimintasääntöehdotus, jonka mukaan nuorisovaltuuston kuuluvat toimintakauden alussa valitut yläkoulun oppilaskunnan hallituksen jäsenet sekä halukkaat Lestijärvellä kirjoilla olevat toisen asteen opiskelijat.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus asettaa nuorisovaltuustoksi yläkoulun oppilaskunnan hallituksen täydennettynä Lestijärvellä kirjoilla olevilla toisen asteen opiskelijoilla ja hyväksyy oheisen liitteen mukaiset nuorisovaltuuston toimintasäännöt.
Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyä.

Muutettu päätösesitys:
Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyä.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu päätösesitys.