16§ 20.01.2017 SAAMISET


SAAMISET

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 28.01.1997 § 59, Sisäisen valvonnan toteuttaminen, että toimistosihteeri informoi kunnanhallitusta kunnan saamisista neljännesvuosittain.

Kunnanjohtaja
Toimistosihteeri esittelee kunnan saamiset 31.12.2016 saakka ja kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteistä.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus totesi, että saamisia on kaikkiaan 14.816,28 euroa, joista ongelmasaamisten osuus on 5.140,65 euroa. Kunnanhallitus totesi, että saamiset olivat kasvaneet huomattavasti 27.09.2016 tilanteeseen (9.029,70), ongelmasaamisten määrä oli kuitenkin pienentynyt (8.207,30). Kunnanhallitus päätti oheisen liitteen mukaisista toimenpiteistä.