15§ 20.01.2017 YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN


YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN

Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.12.2016 talousarvion tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2017.

Kunnanhallituksen alainen yleishallinto sai määrärahaa 351.453 eur, tuloarvio oli 33.700 eur ja netto -317.753 euroa.

Kunnanhallitus hyväksyy seuraavan määrärahojen käyttösuunnitelman tulosyksiköille:
                    menot/eur      tulot/eur      netto/eur
- vaalit                2.538      2.400 138
- kunnanvaltuusto           7.102           - 7.102
- tarkastuslautakunta           6.956          - 6.956
- kunnanhallitus           105.526          - 105.526
- keskustoimisto           118.565      27.700     - 90.865
- kunnallisverotus           18.100          - 18.100
- toimikunnat                400           - 400
- muu yleishallinto
edustus                3.100           - 3.100
leimaverot ja lunastukset           450           - 450
ystävyyskuntatoiminta           500           - 500
henkilöstöhallinto           14.640      6.000       - 8.640
- avustukset yhteisöille           9.950           - 9.950
jäsenmaksut                18.000           - 18.000
kehitt.projektit ja avust.yrityksille      37.000           - 37.000
avustukset opiskelijoille           4.400           - 4.400
- projektit           0.000      0.000      - 0.000
YHTEENSÄ           347.227      36.100     - 311.127

Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kunnanhallitus ja lautakunnat vahvistavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksikkö I:n ja II:n tasolla sekä hyväksyvät käyttösuunnitelman.

Yleisen hallinnon palveluksessa on kolme viranhaltijaa: kunnanjohtaja, toimistosihteeri ja kirjanpitäjä. Kirjastovirkailijan työpanos arkistonhoitoon on n. 6 tuntia viikossa. Yleishallinnon tavoitteena on kunnan ja sen asukkaiden etujen mahdollisimman tehokas valvonta. Toimisto- ja tietotekniikan käyttöä sekä yhteistyötä muiden seutukunnan kuntien kanssa lisätään ATM-verkkoa hyödyntämällä. Videoneuvottelupisteen käyttöä pyritään tehostamaan. Saatavien määrä pyritään pitämään nykyisellä tasolla. Vuonna 2017 järjestetään kuntavaalit, v. 2018 presidentinvaalit ja v. 2019 eduskuntavaalit.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy yllä olevat tulosyksiköiden määrärahat ja tuloarviot sekä vahvistaa yleishallinnon käyttösuunnitelman ja vahvistaa tavoitteet vuodelle 2017.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.