14§ 20.01.2017 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN


AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN

Yleishallinnon käyttösuunnitelmassa on varattu yleisavustuksiin 9.950 euron määräraha, avustukset on julistettu haettavaksi 30.11.2016 mennessä. Tästä määrärahasta on edellisinä vuosina sivistyslautakunta jakanut avustukset nuorisojärjestöille ja urheiluseuroille.

Hakemuksia on jätetty seuraavasti:
                    Haettu määrä v.-17     Myönnetty v.-16

- Lestijärven 4H-yhdistys           10.000 eur      7.500 eur
- Keski-Pohjanmaan Kesäyliopisto      140 eur           ei avustusta
- Lestijärven Hevosystäväinseura     ei summaa          siirto kohdeav.
- Lestijärven Martat           500 eur          ei haettu

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus myöntää toiminta-avustukset seuraavasti:

- Lestijärven 4H-yhdistys                7.500 eur
- Sivistyslautakunta, nuorisoavustukset             1.950 eur
(kunnanhallitus julistaa haettavaksi ja myöntää kevään aikana)
- Keski-Pohjanmaan Kesäyliopisto          ei avustusta
- Lestijärven Hevosystäväinseura, ei myönnetä avustusta vaan kehotetaan hakemaan kohdeavustusta ja yksilöimään haettavan avustuksen määrä     
- Lestijärven Martat                500 eur          
YHTEENSÄ                     9.950 eur

Avustusten saajien tulee antaa selvitys avustusten käytöstä. Avustukset tulee käyttää paikkakunnalla tapahtuvaan varsinaiseen toimintaan.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Susanna Kuorikoski ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Peruste: Hallintolaki 28 § 1. mom. kohta 5.