1§ 20.01.2017 VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2016 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO


VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2016 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Lestijärven valtuusto on kokouksessaan 15.12.2016 pykälissä 41-46.

Käsitellessään valtuuston kokouksessa tehdyt päätökset niiden täytäntöön panemista varten kunnanhallituksen on kuntalain 56 §:n mukaisesti katsottava, etteivät päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä taikka mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai muuten ole lainvastaisia.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus tutkii valtuuston kokouksen 15.12.2016 pykälät 41-46 laillisuuden ja päättää niiden täytäntöönpanosta.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus tutki valtuuston kokouksen 15.12.2016 pykälät 41-46 laillisuuden ja päätti panna ne täytäntöön.