11§ 20.01.2017 KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNNISSA


KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNNISSA

Kuntalain 90 §:n mukaiseen hallintosääntöön otetaan määräys kunnanhallituksen edustajasta lautakunnan kokouksessa (hall.sääntö 138 §). Hallintosäännön mukaan toimielimen kokouksessa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kunnanjohtajalla tai hänen sijaisellaan sekä mahdollisella kunnanhallituksen määräämällä edustajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus ei nimeä edustajiaan sivistyslautakuntaan eikä tekniseen lautakuntaan.

Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.